Ilmastonmuutos heilauttaa petojen ja saaliiden suhteita?

Mikä pitää maailman vihreänä? Ainakin yksi osasyy löytyy siitä, että pedot vähentävät kasvien kulutusta käyttämällä ravinnokseen kasvinsyöjiä. Uusi tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutos voi järkyttää nykyistä petojen ja saaliiden välistä tasapainoa.

Nykytiede on kiistatta osoittanut, että ilmastonmuutos muuttaa lajien levinneisyyttä. Uusia lajeja leviää pohjoiseen, ja lähempänä merenpintaa esiintyneet lajit kipuavat ylemmäs vuorten rinteillä.

– Aiemmassa tutkimuksessa osoitimme, että saalistuspaine eli petoeläinten syömien saaliseläinten osuus vaihtelee eri puolilla maailmaa. Napojen lähellä kasvinsyöjäeliön todennäköisyys tulla syödyksi on vain murto-osa siitä, mitä se on päiväntasaajalla. Uuden tutkimuksemme mukaan syy tähän vaihteluun löytyy ilmastollisista tekijöistä, kertoo suomalais-ruotsalainen professori Tomas Roslin, joka johti maailmanlaajuisen tutkimusaineiston analysointia.

Tutkijat havaitsivat, että lämpötila ja ilmaston vakaus selittävät saalistuspaineen muutokset paremmin kuin leveyspiiri tai korkeus merenpinnasta sellaisenaan. Mitä korkeampi lämpötila on ja mitä vakaampana ilmasto pysyy, sitä todennäköisemmin kasvinsyöjä päätyy pedon saaliiksi.

– Tärkein seuraus tästä on se, että jos kerran nykyilmasto muotoilee nykyistä saalistuspainetta, muutos ilmastossa johtanee muutokseen saalistuspaineessa. Lähitulevaisuudelle ennustettu epävakaa ilmasto saattaa siis johtaa saalistuspaineen yleiseen vähenemiseen. Ilmastonmuutos kuvastuu siten lajien levinneisyyden lisäksi myös lajien välisiin vuorovaikutuksiin, Tomas Roslin sanoo.

_____________________

Tutkimuksen tausta-aineisto saatiin aikaan yksinkertaisilla tarvikkeilla. Tutkijat liimasivat tuhansia muovailuvahasta tehtyjä perhostoukkia kasveihin 31 eri paikassa ympäri maailmaa. Tekotoukkien jäätyä petojen armoille tutkijat kävivät säännöllisesti tarkistamassa, oliko toukkaan ilmestynyt saalistusjälkiä. Saalistajan henkilöllisyyden saattoi päätellä sen puremajäljestä.

Alkuperäinen artikkeli:
Romero, G. ym. Global predation pressure redistribution under future climate. Nature Climate Change doi: 10.1038/s41558-018-0347-y