Ikääntynyt kudos voidaan korjata naapurisolujen signaaleja estämällä

Ihmisen ikääntyessä kantasolut menettävät kykynsä korjata kudosvaurioita, mutta Helsingin yliopiston tutkijat havaitsivat, että niiden toiminta voidaan nuorentaa naapurisolujen signaaleja estämällä. Tämä tutkijoiden löytämä mekanismi voi tarjota helpotusta ikääntyneiden suolisto-ongelmiin, vähentää syöpähoitojen sivuvaikutuksia, ja nopeuttaa potilaiden toipumista.

 – Tutkimuksemme korostaa solujen yhteistyön tärkeyttä. Muutokset yhdessä solutyypissä johtavat solujen keskinäisen viestinnän kautta toistenkin solujen ikääntymiseen. Vanhentava viestinviejä voidaan kuitenkin hiljentää lääkkeillä, mikä tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia korjata kudoksen toimintaa, sanoo tutkimusta johtanut, Suomen Akatemian Kantasolumetabolian huippuyksikön johtaja Pekka Katajisto.

Helsingin yliopiston tutkijat havaitsivat, kuinka suolen uudistumiskyky heikkenee ikääntymisen yhteydessä. Käyttäen mallina niin kutsuttuja organoideja – pieniä laboratoriossa kasvatettuja suolen osia – he ymmärsivät, että kudosta uudistavien ja korjaavien kantasolujen toiminta heikkenee naapurisolujen lähettämien vääränlaisten viestien johdosta. 

–  Uudet tekniikat ovat mahdollistaneet kudoksen ylläpitoa koskevat tutkimukset yksittäisen solun tasolla, ja paljastivat mitkä solutyypit ovat vastuussa kudoksen toiminnan heikkenemisestä. Yllätykseksemme nuoretkin kantasolut menettivät kudoksen uudistamiskykynsä vanhojen naapurisolujen vieressä, kertoo päätutkija, tohtorikoulutettava Nalle Pentinmikko.

Normaalisti suolen sisäpintaa peittävä epiteeli uudistuu jatkuvasti kudoksessa olevien kantasolujen ansiosta. Tämä toiminta riippuu soluympäristöstä saapuvista Wnt-signaaleista. Tutkimus osoittaa, että ikääntymisen myötä kantasolujen naapurit, Panethin solut, alkavat tuottaa Notum nimistä entsyymiä, joka estää Wnt-signaalien toiminnan. Notum-entsyymiä vastaan kehitetty lääkeaine kuitenkin palautti kantasolujen toiminnan nuoren kaltaiseksi ja nopeutti muun muassa vanhojen eläinten toipumista rankoista solusalpaajahoidosta.

Ikääntymisestä johtuva kudosten uusiutumisen hidastuminen haittaa erilaisista vammoista toipumista ja vaikeuttaa useiden lääkeaineiden annostelua. Notum-entsyymin toimintaa estävät lääkkeet saattavat kasvattaa lääkkeiden terapeuttista vaikutusaluetta ja nopeuttaa toipumista alati kasvavassa ikääntyneiden väestönosassa. 

Alkuperäinen julkaisu:

Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium
Nature 10.7.2019 https://www.nature.com/articles/s41586-019-1383-0
DOI: 10.1038/s41586-019-1383-0