Hyvät siemenvuodet viivästyttävät lintujen syysmuuttoa ja aikaistavat kevätmuuttoa

Tuoreen tutkimuksen mukaan ravinnon määrä vaikuttaa merkittävästi marjoja ja siemeniä syövien lintujen syysmuuton ja kevätmuuton ajoittumiseen. Tämän vuoden heikko puiden siemensato lähettänee siemensyöjät muutolle normaalia aikaisemmin, selviää Turun yliopiston, Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteisestä tutkimuksesta.

Suomalaisen pitkäaikaistutkimuksen perusteella lintujen syysmuutto viivästyy vuosina, jolloin puissa on runsaasti siemeniä, ja muutto aikaistuu siementen katovuosina. Hieman yllättäen ilman lämpötilalla ei havaittu olevan vaikutusta rastaiden, tilhien ja peippolintujen syysmuuton ajoitukseen.

Puiden siemensato vaikuttaa myös seuraavan vuoden kevätmuuton ajoitukseen yhdessä sääolojen kanssa. Runsas edellisen syksyn siemensato ja lämmin kevät aikaistavat lintujen kevätmuuttoa.

– Tuloksemme viittaavat siihen, että linnut talvehtivat lähempänä pesimäalueitaan, kun edellisenä syksynä on ollut runsaasti ravintoa tarjolla. Tämä mahdollistaa aikaisemman kevätmuuton, kertoo yliopistolehtori Jukka Suhonen Turun yliopistosta.

Kuusen ja koivun siemenet ovat monien lintulajien suosimaa ravintoa. Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan molempien puulajien siemeniä on nyt tavanomaista vähemmän tarjolla. Alustavien arvioiden mukaan huippusatoa ei ole myöskään odotettavissa pihlajanmarjoista. 

– Siemensatotietojen perusteella on odotettavissa, että tänä syksynä rastaat ja peippolinnut muuttavat keskimääräistä aikaisemmassa aikataulussa eivätkä jää viivyttelemään, pohtii intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Tutkimustulokset perustuvat Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden yhteisjulkaisuun, jossa on hyödynnetty useita pitkäaikaisia aineistoja. Käytettävissä on ollut 29 vuoden yhtenäinen aineisto puiden siemensadosta, ilman lämpötilasta sekä 11:n siemeniä syövän lintulajin, kuten rastaiden, tilhen ja peippolintujen, muuton vuosittaisista ajoituksista. Lintujen muuttoaineiston keräsivät lintuharrastajat Hankoniemen kärjessä sijaitsevalta lintuasemalta.

Alkuperäinen artikkeliKanerva, A., Hokkanen, T., Lehikoinen, A. et al. The impact of tree crops and temperature on the timing of frugivorous bird migration. Oecologia (2020). https://doi.org/10.1007/s00442-020-04726-5

Lisätietoja:

Yliopistolehtori Jukka Suhonen, biologian laitos, Turun yliopisto, p. puh: +358 29 450 4277, +358 50 461 6931, juksuh@utu.fi

Intendentti Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, p. 045 1375732, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi

Tutkija Tatu Hokkanen, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 5425, tatu.hokkanen@luke.fi