Holtittomalle humalakäyttäytymiselle altistava geenimutaatio löytyi

Helsingin yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet geenimutaation, joka altistaa erityisen impulsiiviseen ja holtittomaan käyttäytymiseen humalatilassa. Yli satatuhatta suomalaista kantaa tätä mutaatiota.

Miksi alkoholi ei kerta kaikkiaan näytä sopivan joillekin ihmisille? Miksi jotkut aina humaltuessaan tulevat ”pahapäisiksi” ja arvaamattomiksi ja miksi joiltakin menee tolkku jo pienestäkin määrästä alkoholia?

Psykiatri Roope Tikkasen johtama tutkimus osoittaa, että 

pistemutaatio serotoniini 2B -reseptorin geenissä voi altistaa impulsiiviselle käyttäytymiselle erityisesti humalassa.

– Tulokset viittaavat siihen, että henkilöt joilla on tämä mutaatio, ovat perusluonteeltaan impulsiivisempia myös selvin päin ja heillä esiintyy tavallista yleisemmin tunne-elämän säätelyongelmia ja mielialahäiriöitä, Tikkanen kertoo.

Mutaatiota kantaa 2,2 prosenttia suomalaisista. Rikoksista tuomituilla mutaation esiintyvyys on nelinkertainen koko väestöön verrattuna.

Serotoniini 2B -reseptorin tehtävästä ihmisessä ei vielä tiedetä kovin paljon, mutta geenillä näyttää olevan yhteys impulsiivisuuteen, joka on useita mielenterveyshäiriötä yhdistävä piirre.

Translational Psychiatry -tiedelehdessä julkaistu löydös on jatkoa vuonna 2010 tehdylle alkuperäiselle havainnolleserotoniini 2B -reseptorin geenimutaatiosta suomalaisissa.

Jos tämän tutkimuksen tulokset vahvistuvat laajemmissa kliinisissä tutkimuksissa, on mahdollista kehittää ehkäiseviä toimenpiteitä impulssikontrollihäiriöstä kärsivien potilaiden auttamiseksi, Tikkanen sanoo.

– Olennaista on tietysti alkoholinkäytön hallinta, mutta on myös mahdollista pyrkiä psykoterapian tai lääkehoidon avulla auttamaan potilasta hallitsemaan paremmin omaa käyttäytymistään.

Tutkimus lisää myös ymmärrystä serotoniini 2B -reseptorin toiminnasta ja merkityksestä ihmisen terveydelle muissakin väestöissä, mikä voi ennen pitkää johtaa uusiin lääkeinnovaatioihin.

 

Tutkimuksessa on hyödynnetty Helsingin yliopiston oikeuspsykiatrian emeritusprofessori Matti Virkkusen keräämää ainutlaatuista aineistoa, joka koostuu impulsiivisista alkoholisoituneista henkilöistä ja heidän sukulaisistaan.

Löydös perustuu pitkäaikaiseen tutkimusyhteistyöhön Helsingin yliopiston psykiatrian klinikan ja Yhdysvaltojen National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism -tutkimuslaitoksen välillä.