Helsingin yliopiston spinout-yhtiö GlucoModicumin verensokerin mittaamiseen suunniteltu non-invasive-ratkaisu on 13 kertaa tehokkaampi verrattuna aiemmin kehitettyyn neulattomaan state-of-art-teknologiaan

Nature Portfolio -julkaisuperheeseen kuuluvassa Scientific Reports -tiedelehdessä julkaistut tiedot mahdollistavat diabeteksen seurantaan tarkoitettujen mullistavien puettavien ratkaisujen kehittämisen. Keksintö perustuu Helsingin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Yliopisto on ollut yksi GlucoModicumin omistajista vuodesta 2018.

GlucoModicum on terveydentilan ja biomerkkiaineiden seurantaan tarkoitettuja neulattomia ratkaisuja kehittävä yritys, joka kertoo julkaisseensa maailman johtavaan monitieteiseen Nature Portfolio -julkaisuperheeseen kuuluvassa Scientific Reports -tiedelehdessä tietoja kehittämästään glukoosimittausmenetelmästä.

Magnetohydrodynamiikkaan (MHD) perustuvalla neulattomalla menetelmällä mitataan glukoosipitoisuus ihosta. Näiden vertaisarvioitujen tulosten mukaan GlucoModicumin uusi solunestenäytteenottomenetelmä oli 13 kertaa nopeampi ja tehokkaampi tapa mitata glukoosipitoisuus verrattuna edeltäjäänsä eli käänteiseen iontoforeesiin.

GlucoModicumin keksintö perustuu Helsingin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Innovaatio kaupallistettiin yliopiston kaupallistamisprosessin avulla, ja spinout-yhtiö perustettiin vuonna 2018.  

GlucoModicumilla merkittävää kaupallista potentiaalia

– GlucoModicumin kaupallinen potentiaali on merkittävä. Maailmassa on yli 400 miljoonan diabeetikon lisäksi 1,9 miljardia ihmistä, joilla on riski sairastua diabetekseen. Nyt saadut tutkimustulokset vahvistavat entisestään uskoamme siihen, että GlucoModicumin ratkaisu saadaan onnistuneesti markkinoille lähivuosina, Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund sanoo.

Vaikka glukoosin mittaaminen on olennainen osa diabeteksen diagnosointia ja hoitoa, markkinoilla ei tällä hetkellä ole ainuttakaan neulatonta mittausmenetelmää. Nyt käytössä olevien invasiivisten menetelmien käyttö voi olla kivuliasta ja aikaa vievää, jonka vuoksi verensokerin ääriarvot voivat jäädä huomaamatta, sillä ihmiset eivät halua mitata terveydentilaansa pistämällä neuloja itseensä. Näin ollen non-invasiivisten glukoosimittareiden ja jatkuvaan verensokerin seurantaan suunniteltujen laitteiden kysyntä on suuri.

Tähän asti laadukkaita kudosnestenäytteitä ei ole kuitenkaan kyetty keräämään non-invasiivisella tavalla, mikä on välttämätöntä, jos sokeriarvoja halutaan mitata puettavilla laitteilla tarkasti ja ilman neulaa. GlucoModicum uskoo kehittäneensä erittäin tehokkaan teknisen ratkaisun tämän puutteen korjaamiseen, ja nyt julkaistuilla tiedoilla yritys jatkaa MHD-tekniikkaan perustuvan puettavan glukoosinseurantamenetelmän kehittämistä.

Uutta alustaratkaisuaan (platform technology) erittäin herkkiin biosensoreihin ja kehittyneisiin algoritmeihin yhdistämällä GlucoModicum raivaa tietä mullistaville tavoille tarkkailla diabetesta sekä puettavilla laitteilla että terveydenhoidon ammattilaisten tapauksessa etäyhteyksien päästä. Tämä glukoosipitoisuuden mittausmenetelmä on non-invasiivinen ja iholle hellävarainen tapa tarkkailla verensokeriarvoja jatkuvasti ilman neulanpistoja niin, että tulokset saadaan nopeasti ja tarkasti. GlucoModicumin MHD-tekniikka löydettiin ja kehitettiin Helsingin yliopistossa vuonna 2016 toteutetussa tutkimushankkeessa. 

– Tulokset ovat vankka osoitus GlucoModicumin ainutlaatuisen MHD-ratkaisun toimivuudesta ja osoittavat oikeaksi uskomme siihen, että voimme tarjota potilaille kauan kaivatun neulattoman vaihtoehdon glukoosipitoisuuden mittaamiseen. Keskitymme tuotteistamaan nämä innostavat tutkimustulokset puettavaksi tekniikaksi, jolla voidaan aikanaan helpottaa diabeteksen potilaille aiheuttamaa kuormitusta, toteaa GlucoModicumin toimitusjohtaja Jokke Mäki.

Tätä julkistusta ennen GlucoModicumin ydinteknologialle on myönnetty laajan markkina-alueen kattava patentti. Tulevissa julkaisuissa yritys aikoo jakaa lisää sen kehittämän teknisen ratkaisun sovelluksiin liittyviä merkittäviä tietoja.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) hyväksyi vuonna 2019 GlucoModicumin teollisen prototyypin käytettäväksi tyypin 2 diabetekseen liittyvissä kliinisissä tutkimuksissa. Myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on tarkastanut GlucoModicumin tutkimussuunnitelmat. Suunnitelmien mukaisesti GlucoModicum on jo toteuttanut yhden onnistuneen kliinisen tutkimuksen, johon osallistui 50 tyypin 2 diabeettikkoa. Kliinisiin jatkotutkimuksiin voi osallistua kaikkiaan 240 tyypin 2 diabeetikkoa.

GlucoModicum on pienentänyt ratkaisunsa kokoa ja tuotteistanut sitä saadakseen aikaan kilpailukykyisen tuotteen joka täyttää tarvittavat lääkinnälliselle laitteelle asetetut vaatimukset. Kuvassa näkyy tällä hetkellä kehitteillä olevan laitteen Talisman-niminen tuote-/kehitysversio.

– Tulokset tuovat vahvistusta biomerkkiaineiden (biomarkers) seurantaan kehitetylle non-invasiiviselle tekniselle ratkaisullemme. Tutkimus on merkittävä edistysaskel tyypin 2 diabetesta sairastaville ihmisille ja osoitus siitä, miten paljon GlucoModicumin teknologia voi auttaa glukoosipitoisuuden ja aikanaan myös muiden tärkeiden analyyttien mittaamisessa, sanoo GlucoModicumin teknologiajohtaja Alejandro Garcia.

Lisätietoja:

Helsingin yliopisto

Marjo Berglund, kvestori

sähköposti: marjo.berglund@helsinki.fi

GlucoModicum

Jokke Mäki, toimitusjohtaja

sähköposti: info@glucomodicum.com

Consilium Strategic Communications (GlucoModicum)

Amber Fennell, Carina Jurs, Maya Bennison


sähköposti: glucomodicum@consilium-comms.com

Lue myös:

GlucoModicumin tiedote

GlucoModicum lyhyesti

GlucoModicum kehittää terveydentilan ja biomerkkiaineiden seuraamiseen tarkoitettuja neulattomia ratkaisuja.  Vuonna 2018 Helsingin yliopiston spinout-yrityksenä perustettu GlucoModicum yhdistää kokeneen ja monitieteisen tutkijaryhmän asiantuntemuksen tuotteistamiseen ja valmistukseen erikoistuneiden johtavien yhteistyökumppaneiden osaamiseen tuottaakseen uraauurtavia ratkaisuja yksilölliseen biomerkkiaineiden mittaamiseen. GlucoModicumin uuteen non-invasiiviseen näytteenoton tekniseen alustaan pohjautuvat, huippuluokan pienikokoisia biosensoreita ja algoritmeja hyödyntävät ratkaisut voivat parantaa satojen miljoonien ihmisten terveydentilaa ja elämänlaatua kaikkialla maailmassa. Lääketieteelliseen tekniikkaan erikoistuneiden sijoittajien yksityisten panostusten lisäksi GlucoModicum on saanut merkittävää rahoitusta Business Finlandilta, joka on Suomen valtion innovaatiorahoitusta jakava julkinen toimija.  Lisätietoja on yrityksen verkkosivuilla: www.glucomodicum.com

Tietoja diabeteksesta

Diabetesta sairastaa 463 miljoonaa ihmistä maailmassa, ja se aiheuttaa yli 800 miljardin euron terveydenhoitokustannukset vuodessa, mikä tekee siitä huomattavan kansanterveydellisen ja -taloudellisen tekijän. Lisäksi 374 miljoonalla ihmisellä maailmassa on heikentynyt glukoosinsietokyky, joka on merkittävä diabeteksen riskitekijä. Glukoosiarvojen jatkuvaan omaseurantaan tarkoitetut puettavat laitteet voivat olla ratkaisevan tärkeitä sekä diabeteksen ehkäisylle että hoidolle. Laitteiden laajamittaista käyttöä estää kuitenkin aidosti non-invasiivisten menetelmien puute.