Helsingin yliopisto rekrytoi huipputason geenitutkijan Harvardista

Helsingin yliopisto on rekrytoinut Harvardin yliopiston genetiikan professorin Mark Dalyn Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) johtoon. Daly on tehnyt useita tieteellisiä läpimurtoja geenien yksilöllisten erojen merkityksestä sairauksien synnyssä ja on alan kärkitutkijoita maailmassa.

Professori Mark Daly seuraa FIMMin johtajan tehtävässä akatemiaprofessori Jaakko Kapriota. Daly aloittaa tehtävässä helmikuussa, mutta jatkaa myös pienellä osuudella Harvardin ja MIT:n yhteisessä Broad Instituutissa Bostonissa lääketieteellisen ja populaatiogenetiikan ohjelman johtajana ja rakentaa näin tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Broad Instituutin välille.

– Tämä on erinomainen uutinen suomalaiselle genomitutkimukselle ja Suomen tiedeyhteisölle. Tutkimuksen korkea laatu houkuttelee huippuosaajia; näin käännämme aivoviennin aivotuonniksi, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

– Olen todella iloinen siitä, että Daly ottaa FIMMin luotsattavakseen tänä genomitutkimuksen kannalta erityisen mielenkiintoisena ja tapahtumarikkaana ajankohtana.

Dalyn houkutteli tehtävään Suomen juuri nyt aktiivisesti kehittyvä genomitutkimuksen kenttä ja sen tarjoamat ainutlaatuiset tutkimusmahdollisuudet.

Hallitus on yhtenä kärkihankkeena investoinut kansallisen genomikeskuksen perustamiseen. Keskitettynä genomitiedon säilytyspaikkana keskus mahdollistaisi genomitiedon hyödyntämisen kansalaisia, terveydenhoitoa ja tutkijoita palveleviin tarkoituksiin. Yhdessä kansallisesti koordinoidun biopankkitoiminnan ja kansallisten terveysrekistereiden kanssa genomikeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset sairauksien geneettisten syiden selvittämiselle.

FIMM on ensimmäisen kymmenen toimintavuotensa aikana keskittynyt translationaaliseen tutkimukseen ja genomitiedon hyödyntämiseen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja yksilöllisessä hoidossa. Instituutin vuosibudjetti on n. 20 M€ ja työntekijöitä on yli 200. FIMM on osa Helsingin yliopiston uutta Helsinki Institute of Life Science HiLIFE -tutkimuslaitosta.

– Mark Dalyn rekrytointi on erinomainen esimerkki uudesta huippututkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön tähtäävästä strategiastamme. Helsingin yliopisto on tehnyt merkittäviä investointeja kansainvälisesti houkuttelevan tutkimusympäristön luomiseksi, kommentoi rekrytointikomitean puheenjohtaja, HiLIFE:n johtaja Tomi Mäkelä.

– Hiljattain käynnistynyt FinnGen-tutkimushanke, joka tuottaa genomitietoa 500 000 suomalaisesta, on yksi maailman edistyksellisimmistä geneettisistä biopankkitutkimuksista. Suomalaisen väestön parissa työskenteleminen tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet tutkimukselle ja terveysteollisuudelle. Samalla suomalaiset pääsevät hyötymään maailman ensimmäisten kansojen joukossa genomitiedon mahdollistamista kliinisen hoidon edistysaskelista, Daly sanoo.

– FIMMillä on kaikki edellytykset nousta Euroopan johtavaksi ihmisgenetiikan tutkimuslaitokseksi Helsingin yliopiston ja Broad Instituutin välisen kumppanuuden ja pitkään jatkuneen Euroopan molekyylibiologian laboratorion kanssa tehdyn yhteistyön myötä. Tämä luo huomattavia mahdollisuuksia FIMMille ja suomalaiselle tutkimukselle lähivuosina.

Mark Daly on tehnyt tutkimusuransa aikana uraauurtavia havaintoja ihmisgenomin rakenteesta ja yksilöllisestä vaihtelusta. Hänen tutkimusryhmänsä on kehittänyt useita sairausgeenien tunnistamiseen käytettäviä tilastollisia menetelmiä ja analyysiohjelmia.

Omassa tutkimuksessaan hän on keskittynyt erityisesti neuropsykiatrisiin sairauksien, esimerkiksi autismiin ja ADHD:hen, sekä tulehdussairauksiin. Yli 400 tieteellisen artikkelin ja niihin tehtyjen yli 130 000 viittauksen myötä hän nousee Suomen siteeratuimpien tutkijoiden kärkeen.

Lisätiedot:

Mark Daly, mjdaly@atgu.mgh.harvard.edu

Tomi Mäkelä, tomi.makela@helsinki.fi, puh. 050 528 6128

Mari Kaunisto, FIMMin viestintäkoordinaattori, HiLIFE, Helsingin yliopisto

mari.kaunisto@helsinki.fi, puh: 050 317 5483