Helsingin yliopisto ja kaupunki lähtevät kehittämään Viikistä houkuttelevaa innovaatiokeskittymää – liikkeelle kestävillä ruokainnovaatioilla

Viikin kampusalueelle luodaan Helsingin yliopiston ja kaupungin tiiviinä yhteistyönä tutkimuksen, opetuksen ja yritysten välistä innovaatiokeskittymää. Liikkeelle lähdetään kestävään ruokaan liittyvällä teemalla nyhtökaurasta tunnetun työelämäprofessori Reetta Kivelän johdolla.

Kyseessä on merkittävä uusi avaus Helsingin yliopiston ja kaupungin välisessä strategisessa kumppanuudessa. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisarvo on noin 2 miljoonaa euroa, josta puolet tulee Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta ja puolet yliopistolta. Viikin kampus on biotieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä.

– Elämme merkittävien muutosten aikaa niin ilmastokysymysten, kaupungistumisen kuin koronakriisin näkökulmasta. Viikin kampuksen osaamisalojen ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä voimme löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin ja synnyttää uusia innovaatioita ja elpymistä, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

– Helsingin yliopiston vahvuus on monitieteisten ratkaisujen tuottaminen koko yhteiskunnan ja maailman parhaaksi. Olemme iloisia tästä yhteistyöstä, jonka tuella voimme kehittää huippututkimuksesta tunnetusta Viikin kampuksesta myös innovaatiotoiminnan keskittymän, Helsingin yliopiston kampuskehityksestä vastaava vararehtori Tom Böhling jatkaa. 

Viikillä on hyvät edellytykset kehittyä vaikuttavaksi innovaatioympäristöksi.

– Viikissä on tunnistettu merkittävä innovaatiopotentiaali bio- ja kestävyystieteissä. Yhdessä satsaamme nyt toimenpiteisiin, joiden avulla Viikistä lähtee syntymään yhä enemmän keksintöjä ja uusia yrityksiä, jatkaa Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Alkuvuonna 2021 käynnistyvän hankkeen aikana luodaan kampusalueelle innovaatiotoimintaa tukeva toimintaympäristö, Viikki Innovation Platform. Se kartoittaa yritysten kiinnostusta ja tarpeita, tutkimukseen pohjautuvia innovaatioaihioita sekä käynnistää erilaisia kehityshankkeita ja toimintamalleja, kuten hackathon-ideointitapahtumia.

Tavoitteena on lisätä tiedelähtöistä innovaatiotoimintaa tuomalla systemaattisesti yhteen opiskelijoita, tutkijoita, startupeja sekä alan vakiintuneita toimijoita.

– Samalla haluamme tukea opiskelijoiden ja tutkijoiden osaamista yrittäjyydessä ja innovaatiotoiminnassa sekä vahvistaa Viikissä tehtävän tieteen vaikuttavuutta, kertoo Viikin kampusdekaani, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ritva Toivonen. 

Liikkeelle lähdetään ruokaketjun kestävien ratkaisujen kehittämisellä Viikki Food Innovation Labissa, jonka käynnistää nyhtökauran kehittäjä, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan työelämäprofessori Reetta Kivelä. Useat alan yritykset ja muut toimijat ovat jo osoittaneet kiinnostusta lähteä mukaan.

– Mukaan kutsutaan myös kansainvälisiä yrityksiä. Lisäksi laaditaan suunnitelma Viikin alueen yrityshautomo-ohjelmasta, kertoo kokonaisuuden suunnittelua luotsannut Irina Blomqvist yliopiston yritysyhteistyöpalveluista.

Opiskelijoille ja tutkijoille tullaan tarjoamaan muun muassa innovaatioiden johtamiseen liittyviä kursseja, joiden yhteydessä opiskelijoilla on mahdollista esimerkiksi testata ideoitaan ja saada apua startup-yritysten perustamisessa.

– Tavoitteenamme on eri toimijoiden laaja, systemaattinen yhteistyö. Sen tuloksena syntyy uudenlaista ajattelua ja ideoita, ja jopa maailmanluokan innovaatioita yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin, dekaani Toivonen jatkaa.

Lisätietoja