Heli Simojoki märehtijöiden sairauksien ja terveydenhuollon apulaisprofessoriksi Helsinki One Health -tutkimusverkostoon

Helsinki One Health –verkostossa apulaisprofessoriksi nimitetty Heli Simojoki tutkii erityisesti nautojen infektiosairauksia ja vasikoiden sairauksia. Antibioottihoitoja ja niiden käyttöön liittyviä resistenssiongelmia saadaan parhaiten vähennettyä, kun eläinten sairastavuus laskee.

Tuore apulaisprofessori on aina pitänyt lehmistä.

– Lehmä on monipuolinen ihmisen kumppani ja tuottaa meille korkealaatuista valkuaista niin maitona kuin lihana. Olen nuoresta saakka ollut tekemisessä nautojen kanssa.

Heli Simojoki on toiminut ennen apulaisprofessuuriaan useita vuosia Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan märehtijäsairauksien kliinisenä opettajana.

– Kliinisessä potilastyössä herää kysymyksiä ongelmista, niiden syistä ja hallinnasta. Minua kiinnostavat erityisesti nautojen infektiosairaudet ja vasikoiden sairaudet. Antibioottihoitoja ja niiden käyttöön liittyviä resistenssiongelmia saadaan parhaiten vähennettyä, mikäli eläinten sairastavuus laskee.

Heli Simojoen apulaisprofessuuri on kahden tiedekunnan yhteinen.

– Eläinlääketieteellisellä ja maatalous- metsätieteellisellä tiedekunnalla on paljon yhteisiä kiinnostuksen aiheita ja toivon, että pystyn yhdistämään osaamista molemmista tiedekunnista.

Helsinki One Health keskittyy ihmisten ja eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja keskinäisten vaikutusten tutkimukseen. Simojoen lähiaikojen tutkimus liittyy tiiviisti myös ilmastonmuutokseen.

– Nautakarjataloudessa tehdään todennäköisesti lähivuosina suuria muutoksia hiilineutraalimpaan suuntaan. Tämän kehityksen vaikutukset nautojen terveyteen ja naudan hyvinvointiin täytyy tulevina vuosina huomioida tutkimuksissa.

Tutkimukseen vaikuttava asia on myös karjakoko ja karjanhoidon muutokset tiloilla.

– Karjakoko on kasvanut, vaikka kansainvälisesti arvioiden meillä on edelleenkin pienet karjat. Tarttuvia tauteja on vaikeampi hallita suurissa karjoissa. Antibioottien käytön vähentäminen on sairauksien hallintaa, koska meillä on jo pitkään vältetty antamasta turhia antibioottihoitoja.

Helsinki One Health on laajasti monitieteinen verkosto ja Simojoki näkee sen hyödyt muun muassa tutkittavan asian pohtimisessa eri näkökulmista. Esimerkiksi koko ruokaketjua koskettavat tutkimukset kaipaavat tällaista lähestymistapaa. Simojoki näkee yhteisen terveyden tulevaisuuden tutkimuksen valoisana:

– Vaikka tutkimus keskittyykin usein pieniin yksityiskohtiin, toivon että tiedettä voidaan käyttää hyväksi suurta kokonaiskuvaa muodostettaessa.

Yhteinen terveys on tällä hetkellä ajankohtainen ja tärkeä aihe.

– Ihminen ei eroa biologisesti eläimistä paljoakaan ja jaamme saman elinympäristön. Se mitä me teemme eläimille ja luonnolle vaikuttaa meihin kaikkiin, Simojoki toteaa.

HOH Helsinki One Health –tutkimusverkosto toimii Helsingin yliopistossa ja yhdistää eläinten ja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta. HOH-verkostoa voit seurata Twitterissä @HelsinkiOneFacebookissa, sekä LinkedIn:issä.