FinPharman aloituswebinaari 21. lokakuuta 2020

FinPharma yhdistää Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin farmaseuttisen lääketutkimuksen. Aloituswebinaarissa 21. lokakuuta pääset tutustumaan FinPharman uusiin tutkijoihin ja heidän tutkimusaiheisiinsa.

Tule mukaan Far­ma­seut­ti­sen lää­ke­tut­ki­muk­sen kan­sal­li­sen yh­teis­työ- ja tut­ki­mus­ver­kos­to FinPharman aloituswebinaariin 21. lokakuuta 2020 kello 13.00–16.00 tutustumaan tutkijoihimme.

Ilmoittaudu nyt!

Webinaari on maksuton.

OHJELMA 21. lokakuuta 2020

Ohjelma on englanninkielinen.

13.00–13.30 Aloituswebinaarin avaus, Jouni Hirvonen, dekaani, farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto
  Helsingin yliopiston tervehdys, Paula Eerola, vararehtori
  Itä-Suomen yliopiston tervehdys, Jarkko Ketolainen, professori
  Åbo Akademin tervehdys, Jessica Rosenholm, professori
  FinPharman lyhyt historia, Jari Yli-Kauhaluoma, FinPharman johtaja, farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto
13.30–13.50 Biologics as by-products of vascular biology research, Michael Jeltsch, apulaisprofessori, farmaseuttinen proteiinilääketutkimus, Helsingin yliopisto
13.50–14.10 Human-on-a-chip – More methodological diversity for development of medical treatments, Tiina Sikanen, apulaisprofessori, farmakometabolomiikka, Helsingin yliopisto
14.10–14.30 Modulation of proteostasis as therapeutic strategy for stroke and neurodegeneration, Mikko Airavaara, professori, farmakologia ja lääkekehitys, Helsingin yliopisto
14.30–14.50 Shining a guiding light for medical Uber deliveries – Active targeting and drug release at diseased site, Tatu Lajunen, yliopistotutkija, Targeted Delivery Technologies for Biomacromolecules), Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
14.50–15.10 RNA interference and RNA activation as drug targets, Piia Kokkonen, yliopistotutkija (tietokoneavusteinen lääkekehitys), Itä-Suomen yliopisto
15.10–15.30 Can we halt and reverse neurodegeneration? Merja Voutilainen, apulaisprofessori, regeneratiivinen farmakologia, Helsingin yliopisto
15.30–16.00 Päätössanat