Farmasian tiedekuntaan perusteilla maailman ensimmäinen kestävän kehityksen professuuri – suorat hyödyt ympäristölle, asiakastyöhön, tutkimukseen ja teollisuuteen

Farmasian kestävän kehityksen professuurin tavoitteena on vähentää lääkkeiden käytön haittoja eri sektoreilla ja nostaa farmasian tiedekunta farmasian kestävän kehityksen lippulaivaksi myös kansainvälisesti.

Kestävä kehitys on noussut Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan keskusteluissa esille jo useampana vuonna. Eikä ihme, sillä tarve huomioida ympäristöasiat farmasian alalla on saamassa yhä merkittävämmän roolin.

– Väestön keski-iän kasvaessa lääkkeitä käytetään yhä enemmän, jolloin niitä päätyy jätevesiinkin runsaammin. Lääkeaineiden ja niiden hajoamistuotteiden kaikkia vaikutuksia luonnossa ei vielä edes täysin tunneta. Lääkejätteiden tehokas hävittäminen apteekkien kautta takaa sen, ettei turhia lääkejäämiä siirry vesistöön, toteaa dekaani Jouni Hirvonen.

Kestävä kehitys lääkealalla tarkoittaa esimerkiksi lääkkeiden tehokasta ja turvallista käyttöä – vain oikein otettu oikea lääke auttaa.

– Rationaalinen lääkekehitys ja lääkevalmistus sekä erityisesti rationaalinen lääkekäyttö ja lääkejätteiden hävitys ovat parasta arkipäivän toimintaa niin lääkealan ammattilaisille kuin asiakkaille ja potilaillekin. Toisaalta esimerkiksi antibioottikuurin loppuun syöminen estää tehokkaasti antibioottiresistenssin kehittymistä – vesistöt ja kalat kiittävät.

Professuuri juurruttaa kestävän kehityksen tiedekuntaan

Farmasian tiedekunta on nyt ryhtynyt käytännön toimiin kestävän kehityksen käytänteiden lujittamiseksi farmasian tutkimukseen ja opetukseen. Se on perustanut rahaston, jonka tuella tiedekuntaan tavoitellaan maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria.

– Haluamme professuurin avulla kouluttaa kestävän kehityksen asiantuntijoita, jotka pystyvät toimimaan niin suorissa asiakas- ja potilaskontakteissa, teollisuudessa kuin alan tutkimuksessakin.

Dekaani: pienikin lahjoitus on tärkeä

Kestävää kehitystä on farmasian tiedekunnassa painotettu ennen professuurisuunnitelmiakin. Kootummin sitä on edistetty vuodesta 2015, jolloin Helsinki Challenge -kilpailun yhteydessä perustettiin aiheeseen keskittynyt Generation Green -tiimi.

– Nyt haluamme farmasian kestävän kehityksen professuurin myötä ottaa vieläkin vankemman jalansijan kestävässä kehityksessä. Meiltä valmistuneet toimivat yhtä lailla lääkekehityksessä, viranomais- ja järjestötahoilla kuin suorissa kontakteissa lääkkeiden käyttäjiin. Osaamisen jakamista kansainväliselle tasolle parantaa vuonna 2022 aloittava kansainvälinen maisteriohjelmamme, Jouni Hirvonen toteaa.

– Professuuri on tällä hetkellä tiedekunnan merkittävin yksittäinen hanke. Sen saavuttamiseksi tarvitsemme 3,4 miljoonan euron rahoituksen. Se on mittava summa, mutta uskomme vahvasti saavamme sen kasaan. Tavoitteen saavuttamiseksi jokainen lahjoitus on meille tärkeä. Tässä on esimerkiksi tiedekunnan alumneille mahdollisuus osallistua aivan käytännössä tiedekunnan toiminnan viemiseen uudelle tasolle.

Tule mukaan tukemaan professuurin toteutumista! Valitse Helsingin yliopiston lahjoitussivulla kohteeksi Farmasian kestävän kehityksen rahasto.

 

Lue myös: Hel­sin­gin yliopistoon ta­voi­tel­laan maa­il­man en­sim­mäis­tä far­m­asian kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pro­fes­suu­ria – far­m­asian opis­ke­li­joil­ta heti mit­ta­va lah­joi­tus ra­has­toon