Evon alueelliseen työryhmään kaksi uutta jäsentä

Evon tiedekansallispuistoa valmisteleva alueellinen työryhmä on päättänyt laajentaa työryhmää kahdella uudella jäsenellä. Jäsenet ovat MTK Lammi-Tuulos ry:n puheenjohtaja Veli-Antti Silpola Lammilta ja Asta Sarkki, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry:n ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry:n yhteinen edustaja.

– Olen rekisteröinyt julkisuudessa käydyn keskustelun erityisesti paikallisten maanomistajien huolesta tulla kuulluksi ja integroiduksi prosessiin. Asia nousi keskusteluun myös työryhmän ensimmäisessä kokouksessa, koska maanomistajien näkemykset ovat työryhmälle oleellisen tärkeitä. Vaikka tulemme erilaisissa kuulemisissa kartoittamaan ja ottamaan huomioon kaikkien paikallisten toimijoiden huolet, toiveet ja näkökannat, olemme päättäneet laajentaa alueellista työryhmää kahdelle uudella jäsenellä. Työryhmässä aloittavat MTK Lammi-Tuulos ry:n puheenjohtaja Veli-Antti Silpola Lammilta ja Asta Sarkki Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry:n ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry:n yhteinen edustaja, kertoo työryhmän puheenjohtaja Professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta.

Alueellisen työryhmän toimeksianto on ajalle 25.1.2021 - 30.6.2021 ja työryhmä kokoontui järjestäytymiskokoukseen 29.1.2021. Alueellisen ryhmän työ ja sen ehdotukset toimivat aineistona tiedekansallispuistoa koskevan hallituksen esityksen valmistelussa ympäristöministeriössä.  Työryhmän työskentelyn tavoitteena on, että Evon tiedekansallispuisto saisi lainvoiman ja perustettaisiin vielä vuoden 2021 aikana. 

Lisätietoja:
Professori Atte Korhola, puh. 050 415 4528

Lue myös aikaisempi tiedote: