Evolle ehdotetaan maailman ensimmäistä tiedekansallispuistoa

Esitys maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamisesta Hämeenlinnan Evolle on edennyt ympäristöministeriöön. Hankkeen kautta voi syntyä jopa tuhat uutta työpaikkaa.

Evon alueelle Hämeenlinnaan esitetään perustettavaksi maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto. Evolla on Etelä-Suomen mittakaavassa erittäin laaja ja arvokas vanhojen metsien kokonaisuus, jonka luonnonsuojelulliset arvot ovat huomattavat. Uusi konsepti tukisi jo 1800-luvulta käytössä olevaa kansallispuistomallia ja toisi sen kohti nykypäivää.

– Tiedekansallispuisto on kansaa yhdistävä asia, sillä sen avulla luotettavasti tehdyt tieteelliset havainnot tulevat lähemmäksi yleisöä, toteaa Evon tiedekansallispuisto -hankkeen työryhmän jäsen Pepe Forsberg.

Tiedekansallispuistoesityksen ovat allekirjoittaneet muun muassa Helsingin yliopisto, Suomen WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, Greenpeace Norden, Museovirasto, Hämeenlinnan alueen luontoyrittäjien Outdoor World -hanke, Kansallispuistot tutuiksi retkeily-yhteisö, kenttäbiologian sosiaalimediapalvelu Kentällä – In the field ja 50 tutkijaa.

Evon alueella on tehty jo kauan tieteellistä tutkimusta ja seurattu tiettyjä aiheita säännöllisesti.

– Pitkän ajan seuranta on maailmanlaajuisesti merkittävää, ja tiedekansallispuisto edistäisi tällaisen tutkimuksen säilymistä yhdessä alueen luonnon suojelemisen kanssa. Tiedekansallispuisto auttaa tuomaan alueella tehtävää tutkimusta esille ja turvaamaan tutkimuksen jatkuvuutta samalla, kun alueen suojelutyötä kehitetään, sanoo tutkija John Loehr Helsingin yliopiston Lammin biologiselta asemalta.

Tiedekansallispuiston odotetaan luovan tuhat uutta työpaikkaa. Uusina ideoina esitellään muun muassa luontobussi, tiedepolku ja tiedesovellus.

– Evon alueelle perustettavalla tiedekansallispuistolla saavutetaan merkittäviä tieteeseen, terveyteen, luontoarvoihin, kulttuurihistoriaan, biodiversiteettiin, talouteen ja opetukseen liittyviä hyötyjä, työryhmän jäsen Hanna Rosti Suomen Greenpeacesta summaa.  

Evon tiedekansallispuisto -esitys on Kentällä – In the field -työryhmän, Helsingin yliopiston, Suomen WWF:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeace Nordenin yhdessä ideoima hanke, jonka valmisteluun on ottanut osaa suuri joukko ihmisiä sekä tieteen, luonnonsuojelun, retkeilyn että työllisyyden näkökulmista.

Evon aluetta on pyritty suojelemaan, ja sitä on ehdotettu aiemminkin kansallispuistoksi. Nyt esitetty kokonaisuus on huomattavasti laajempi ja toiminnallisempi. Konsepti antaa globaalille yhteisölle mahdollisuuden uuteen suojelumuotoon. Toteutuessaan Evon tiedekansallispuisto suojaa alueen herkkää luontoa, tukee tieteentekoa, mahdollistaa uudella tavalla Suomen markkinoinnin kansainvälisesti ja edistää työllisyyttä kestävällä tavalla.