Emeritusprofessori Markku Ollikaiselle Itämerisäätiön palkinto

Ympäristöekonomian emeritusprofessori Markku Ollikainen on saanut Itämerisäätiön 15 000 euron palkinnon työstään kustannustehokkaiden suojelutoimenpiteiden toteuttamisessa sekä omistautumisestaan Suomen ilmastopolitiikassa.

Itämerisäätiö (Östersjöfonden) on myöntänyt vuosittain jaettavan Itämeri-palkinnon emeritusprofessori Markku Ollikaiselle Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Taloustieteilijänä Markku Ollikainen on edistänyt kustannustehokkaiden suojelutoimenpiteiden toteuttamista Itämeren alueella.  Hän on Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana ollut keskeinen vaikuttaja ilmastokysymysten nostamisessa esiin Suomen politiikassa.

Ympäristötaloustieteen professorina Markku Ollikainen on korostanut kustannustehokkuutta suojelutoimista päätettäessä, esimerkkinä peltojen kipsikäsittely maatalouden fosforikuormituksen vähentämisessä. Ollikainen on myös Helsingin ja Turun kaupunkien perustaman Itämeri-paneelin puheenjohtaja.

Markku Ollikaisen saaman palkinnon suuruus on 15 000 euroa.

Itämeri-palkinnon sai lisäksi malmölainen Marint Kunskapscenter. Palkinnot jaettiin tiistaina 8. syyskuuta Maarianhaminassa. Katso video palkintojenjakotilaisuudesta ja Markku Ollilan haastattelu säätiön sivulta. 

Itämerisäätiö (Östersjöfonden, viralliselta nimeltään Ålandsfonden för Östersjöns framtid) perustettiin vuonna 1989 yksityisen lahjoituksen turvin. Säätiö palkitsee Itämeri-työn edelläkävijöitä vuosittain jaettavalla palkinnolla. Vuosien kuluessa säätiö on myöntänyt yhteensä noin 950 000 euroa 98 henkilölle ja organisaatiolle.