Eläinten hyvinvointitutkimuksen apulaisprofessoriksi Helsinki One Health –verkostoon Peter Krawczel Yhdysvalloista

Eläinten hyvinvointitutkimus on yksi ajankohtaisista tieteellisistä aihepiireistä, joille on laaja yhteiskunnallinen tilaus. Eläinten hyvinvointitutkimus liittyy paitsi eläinten käyttäytymiseen ja kognitiivisiin kykyihin, myös ihmisten hyvinvointiin sekä ruoan tuotantoon, joten aihepiiri on hyvin monitieteinen. Peter Krawczel Tennesseen yliopistosta, Yhdysvalloista, on nimitetty Eläinten hyvinvointitutkimuksen apulaisprofessoriksi Helsinki One Health -verkostoon. Hän on juuri tammikuun puolivälissä aloittanut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteisen tehtävänsä Helsingin yliopistossa.

Apulaisprofessori Peter Krawczelilla on monitieteinen tausta, joka yhdistää maataloustiedettä, kotieläintiedettä ja ympäristötieteitä. Opiskelujensa aikana hän työskenteli tutkimusteknikkona Yhdysvaltain maatalousministeriössä, mikä auttoi häntä selkiyttämään kiinnostuksensa kohteita.

- Työskentelyni vahvisti mielenkiintoani maatalouden tutkimusta kohtaan. Eläinten hyvinvointitiede vaikutti tutkimusalueelta, jonka avulla pystyn edistämään maatalouden tutkimusta ja samalla tekemään maailmasta hieman paremman paikan, kertoo Krawczel.

Keskipisteessä tuotantoeläinten hyvinvointi

Krawczelin ydinaluetta on tuotantoeläinten hyvinvointitutkimus. Hän pyrkii tutkimuksensa avulla ymmärtämään tuotantoeläinten tarpeita erityisesti oman elinympäristönsä suhteen. Tarkoituksena on myös selvittää, millaisia käytännön toimia tarvitaan, jotta pystymme täyttämään eläinten tarpeet. Tuotantoeläinten lisäksi Krawczel on tutkinut myös hevosten hyvinvointia, ja pidemmällä tähtäimellä hän haluaisi lisätä ymmärrystä siitä, mitä pieneläimet kuten kissat ja koirat tarvitsevat kotiympäristöltään ihmisten lemmikkeinä.

Ihmisten ja muiden lajien vuorovaikutus tuo myös oman lisänsä tutkimuksen aihepiiriin. Vaikuttaa siltä, että eläinten hyvinvointi ymmärretään eri tavalla eri ihmisryhmissä, esimerkiksi eläinten kasvattajien ja tavallisten kuluttajien kesken. Tulevaisuudessa Krawczel näkisikin mielellään enemmän tutkimusta ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksesta. Hän haluaisi selvittää yksityiskohtaisemmin esimerkiksi seikkoja, jotka voivat johtaa lajienvälisen vuorovaikutuksen heikkenemiseen tuotanto-olosuhteissa ja vaikuttaa sekä ihmisten että eläinten hyvinvointiin.

Monitieteistä tutkimusta tarvitaan

Krawczelin mukaan eläinten hyvinvointitutkimuksen haasteet ovat liian moniulotteisia yksittäiselle tutkimussuunnalle, joten monitieteistä tutkimusympäristöä tarvitaan parantamaan sekä eläinten että niiden kanssa tekemisissä olevien ihmisten hyvinvointia.

- Vuorovaikutuksemme muihin eläinlajeihin on yksi kriittisistä tekijöistä, joka tekee inhimillisestä kokemuksesta ainulaatuisen, ja oma hyvinvointimme on yhteydessä muiden eläinlajien hyvinvointiin. Helsinki One Health –tutkimusverkosto tarjoaa mahdollisuuden tehdä tutkimusta, joka heijastaa tätä todellisuutta ja pystyy tarjoamaan aitoja, toimivia ratkaisuja tämän hetken maailmanlaajuisiin haasteisiin, Krawczel pohtii.

Peter Krawczel on aiemmin työskennellyt muissakin Pohjoismaissa: Ruotsissa ja Tanskassa. Hän kertoo että kokemukset Pohjoismaisesta elämäntavasta tarjosivat myös lisämotivaatiota maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteisen paikan hakemiseen, ja hän tutustuu nyt mielellään suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

HOH Helsinki One Health –tutkimusverkosto toimii Helsingin yliopistossa ja yhdistää eläinten ja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta. HOH-verkostoa voit seurata Twitterissä @HelsinkiOne, Facebookissa, sekä LinkedIn:issä.

Lisätietoja:

Peter Krawczel, apulaisprofessori, PhD, pkrawcze@utk.edu; peter.krawczel@helsinki.fi

Olli Peltoniemi, professori, HOH-verkoston johtaja, eläinlääketieteellisen tiedekunnan varadekaani, olli.peltoniemi@helsinki.fi

Helena Korpelainen, professori, maataloustieteiden osaston osastonjohtaja, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, helena.korpelainen@helsinki.fi