Eläinsuojeluvalvonnan tehtävät kuormittavat virkaeläinlääkäreitä

Yli puolella eläinsuojeluvalvontaa tekevistä virkaeläinlääkäreistä oli työperäisiä stressioireita, selvisi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa. Yksintyöskentely koettiin epämukavaksi ja turvattomaksi.

Eläinsuojelutyötä tekevien eläinlääkärien työstressiä ei ole tiettävämmin aiemmin selvitetty. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin Suomen Eläinlääkäriliiton avustuksella käytännön eläinsuojeluvalvontaa tekevien virkaeläinlääkärien työhön liittyviä uhkia ja stressikokemuksia sekä niiden vaikutuksia. Vastaajia oli 73 ja vastusprosentti 74%.

– Nyt toteutetun kyselytutkimuksen tulokset ovat varsin karuja; yli puolella on työperäistä stressiä ja uupumusta ja pääasiallisina syinä työssä koetut uhkaavat tilanteet, työn ja yksityiselämän epätasapaino ja ylityöt kertoo tohtorikoulutettava, eläinlääkäri Sofia Väärikkälä.

Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa teki työtä yksin, ja työparin tarve korostui vastauksissa. Työpari toisi fyysistä turvaa sekä parantaisi ja yhdenmukaistaisi havaintojen tekemistä. Vastanneet eläinlääkärit kertoivat tyypillisimmiksi selviämiskeinoikseen uhkaavista tilanteissa puhumisen, pakenemisen ja poliisin kutsumisen paikalle.

Tuloksissa nousee esiin, että uniongelmat olivat yhteydessä työperäisiin uhkiin ja työn yksinäiseen luonteeseen. Toisaalta taas lähes puolet vastaajista oli tyytyväisiä työhönsä ja lähes kolmasosa koki tekevänsä erittäin mielekästä työtä. 

– Työtyytyväisyyden ja mielekkyyden kokemuksen välillä oli vahva yhteys, ja erityisesti mahdollisuus auttaa eläimiä koettiin työn suolaksi, toteaa Väärikkälä.

 

Al­ku­pe­räi­nen ar­tik­ke­li:

Tutkimus on julkaistu Frontiers in Veterinary Science -lehdessä ja on avoimesti luettavissa:

Sofia Väärikkälä, Laura Hänninen & Mari Nevas. Veterinarians experience animal welfare control work as stressful, Front. Vet. Sci. 2020. | doi: doi.org/10.3389/fvets.2020.00077