CO-CARBON-hankkeelle 3,6 miljoonan euron rahoitus kaupunkiviheralueiden hiilen varastointihankkeeseen

Kolmivuotinen CO-CARBON-hanke mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä ja kehittää käytäntöjä, joilla hiilen sitoutumista tehostetaan.

Apulaisprofessori Leena Järven vetämä CO-CARBON-hanke on saanut Suomen Akatemialta lähes 3,6 miljoonan euron rahoituksen kolmeksi vuodeksi.

Hankkeen tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä sekä kehittää suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käytäntöjä, joilla hiilen sitoutumista tehostetaan yhdessä muiden ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen kanssa.

Hankkeessa tuetaan yksilön hiilensidontaa parantavaa päätöksentekoa asukkaina, viranomaisina ja yrityksissä. Kaupunkivihreän toteutuksella ja hoidolla rakennetaan pysyvää ja muokkautuvaa muutosta yhteiskunnan eri tasoilla.

CO-CARBON-hanke kokoaa ilmakehä-, maaperä- ja sosiaalitieteilijät sekä maisema-arkkitehdit yhteen kaupunkivihreän koko toteutusketjun ja -kentän kanssa.

Professori Christopher Raymond Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta ja HELSUS:ista on saanut osana CO–CARBON-hanketta lähes puolen miljoonan euron rahoituksen.

Helsingin yliopiston lisäksi mukana ovat myös Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

 

Edit 11.11.2020: Muutettu otsikkoa ja vaihdettu kappaleiden järjestystä leipätekstissä sekä lisätty kontaktihenkilö.