Biokuvantamista nanon mittaluokassa ihan ”uusin silmin”

Luonnontieteen uusimmat menetelmät ovat esillä Kumpulassa 1. marraskuuta yliopiston HiLIFE-tutkimuksen viikolla.

Helsingin yliopistossa esitellään tämän viikon ajan uuteen HiLIFE-tutkimuskeskukseen  liittyvää tutkimusta. Luonnontieteilijöistä mukana on paitsi professori Anu Airaksisen radiolääkeaineita syövän kuvantamiseen ja hoitoon kehittävä ryhmä ja professori Ilpo Vattulaisen  laskennallisen biologisen fysiikan ryhmä myös Nanojet-ryhmä. Se kehittää korkean teknologian ratkaisuja kuvantamiseen nanometriskaalassa.

Kun huippututkijat ja nuoret osaajat tekevät yhteistyötä

- Nanojet-ryhmän taustalla on pitkän linjan huippututkijoita ja nuoria osaajia yliopiston elektroniikan tutkimuslaboratoriosta ja farmaseuttisten biotieteiden osastosta sekä Åbo Akademin farmasian tieteiden laboratoriosta, sanoo sitä johtava professori Edward Hæggström.

Nanojet ponnistaa markkinoille kolmen uniikin biokuvantamiseen soveltuvan tuoteryhmän voimin: 2D-3D MAGIC -näytealustat, jotka mahdollistavat sen, että 2D-mikroskoopeilla voidaa ottaa 3D-kuvia, nanometrien resoluutioon pystyvä optinen 3D-mikroskooppi (SRN - SuperResolutionNanoscope) sekä 3D-kuvantamislaitteiden nanometriluokan kalibrointinäytteet Nanoruler & Nanostar.

Avainsana on 3D

Innovaatiot ovat syntyneet optisten kuvantamislaitteiden ja biokuvantamissovellusten tutkimustyön tiimoilta.

- Idea nanoluokan kalibrointinäytteistä syntyi farmasian tutkimukseen keskittyneessä projektissa, kun huomasimme yhdistää muutaman nanometrin paksuisia kalvoja tuottavan Langmuir-Blodgett -tekniikan biokuvantamisessa tarvittavien kalibrointinäytteiden porrasrakenteiden valmistamiseen. 3D-näytealusta kehittyi vastaavien rakenteiden hyödyntämisestä muuttamaan normaalit valomikroskoopit näkemään myös syvyyseroja ja 3D-mikroskoopin taustalla olikin sitten tarve nähdä uusia nanometrikoon rakenteita, Edward Hæggström kertoo.

Kalibroitu nanometritarkkuus

Nanoruler & Nanostar tuovat nanometritarkkuuden kuvantamislaitteisiin kalibroinnin muodossa. Kalibrointi mahdollistaa sen, että kliinisten kokeiden mittaustulosten luotettavuus ei riipu siitä, missä laboratoriossa ne on suoritettu. Tutkijoiden näytealustojen kehitystyö taas tekee mahdolliseksi yksinkertaisen 3D-kuvantamisen ilman kalliita mittalaitteita. Nanometrien resoluutioon pystyvä optinen 3D-mikroskooppi tuo nanometrikoon rakenteet tutkijoiden näkyville nopeasti, helposti ja ilman rajoittavia näytepreparointeja teknisistä ja biologisista näytteistä.

- Kuvantamisteollisuus niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, yritykset kuten Intel, Zeiss, Bruker ja Sensofar, on osoittanut kiinnostuksensa. Myös mittatekniikan normit määrittelevät metrologian laitokset PTB Saksassa ja VTT/MIKES Suomessa ovat ilmaisseet kiinnostuksena.

Tieteidenvälinen näkökulma ja uusien infrastruktuurien kehittäminen on luonnontieteilijöiden vahva panos elämäntieteiden kehityksessä. Katso kaikille avoin ohjelma Sci­ence in Life –Build­ing tools for life sci­ences Kumpulassa keskiviikkona 1.11. kello 13-16 Physicum-talossa

Koko HiLIFE-viikon ohjelma.