”Arktisen alueen muutokset vaikuttavat meihin kaikkiin – siksi olen kiinnostunut napa-alueista”

Tutkitun tiedon pitää olla mahdollisimman laajasti kaikkien saatavilla, sanoo arktisten ekosysteemien tutkimuksen professori David Thomas.

Mitä tutkit?

Olen merialueiden järjestelmien kemiasta kiinnostunut meribiologi. 30 viime vuoden ajan olen tutkinut merijään alla olevan veden biologiaa ja kemiaa Jäämerellä, Eteläisellä jäämerellä ja Itämerellä. Yksi tutkimuskohteistani on se, miten maaperästä jokiin vapautuva eloperäinen aines vaikuttaa mikrobitoimintaan, kun se kulkee jokisuiden ja rannikkovesien läpi.

Tavoitteeni on selvittää tutkimuskohteeni yhdistämällä, miten veden kemia vaikuttaa biologiaan, kun vesi kulkeutuu maaperästä jokiin ja rannikoille. Tämä kaikki liittyy ilmastonmuutoksen takia nopeasti muuttuvaan arktiseen alueeseen.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Arktinen alue ei ole eristyksissä, vaan sillä on tiivis yhteys muihin alueisiin. Arktisen alueen muutoksilla on maailmanlaajuisia vaikutuksia: esimerkiksi Jäämeren jäätyvän meriveden muodostamat vesimassat pitävät yllä maailman merien veden kiertoliikettä.

Perustavanlaatuisiin ekologisiin ja kemiallisiin prosesseihin liittyvä tutkimuksemme (tutkimusryhmän sivut englanniksi) sekä näiden prosessien muutokset vaikuttavat yhteiskuntaan kauttaaltaan. Toivon, että tutkimuksemme lisää päättäjien tietämystä. Minun tehtäviini kuuluu varmistaa, että tieto esitetään saavutettavalla tavalla.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Olen ollut kiinnostunut napa-alueista urani alusta asti. Nyt kun ilmastonmuutos vaikuttaa napa-alueisiin perustavanlaatuisesti, aiheesta on tullut valtavan innoittava. 

Minulle on tärkeää, että tutkimuksemme on saavutettavaa muillekin kuin pienelle samanmielisten tutkijoiden yhteisölle. Minua motivoi se, että jaan tutkimustuloksia mahdollisimman laajasti kaikkien saataville.

David Thomas on arktisten ekosysteemien tutkimuksen professori bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Katso David Thomasin uuden professorin juhlaluento 24.5.2021 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.