Albert Wuokon palkinto professori Jari Yli-Kauhaluomalle

Yksittäisenä palkintona Albert Wuokon palkinto on merkittävin Suomessa farmasian alalla jaettavista tunnustuksista.

Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden Albert Wuokon palkinnon farmaseuttisen kemian professori, farmasian tiedekunnan tutkimuksen varadekaani Jari Yli-Kauhaluomalle. Palkintosumma on 6 000 euroa.

Palkinto myönnettiin professori Yli-Kauhaluomalle FinPharmSci-tapahtumassa 30.10.2019 hänen esimerkillisestä poikkitieteellistä työstään koko Suomen farmasian kehittämiseksi. Jari Yli-Kauhaluoman saavutuksiin kuuluu esimerkiksi menestyksekäs FinPharma – farmaseuttisen lääketutkimuksen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto -Profi-rahoituskierros. Hän on myös erityisesti ansioitunut erittäin ajankohtaisten ympäristöasioiden, vihreän ja kestävän farmasian, edistämisessä ja esiin nostamisessa.

Jari Yli-Kauhaluoma on tutkimuksellisten ansioidensa lisäksi hyvin pidetty ja opiskelijoiden arvostama opettaja Helsingin yliopistossa. Hänellä on laaja kokemus luottamustehtävistä lääkealalla ja tieteellisissä yhteisöissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Apteekkineuvos Albert Wuokon rahasto on palkintorahasto, josta jaetaan ilman hakumenettelyä vuosittain tunnustuspalkinto. Palkinnon saajan tulee olla vähintään proviisorin tutkinnon suorittanut henkilö, joka tieteellisen tai käytännöllisen farmasian alalla on vienyt farmasiaa eteenpäin Suomessa. Yksittäisenä palkintona Wuokon palkinto on merkittävin Suomessa farmasian alalla jaettavista tunnustuksista.