Uusi lintututkimus paljastaa, että isät johtavat poikasensa Afrikkaan asti ensimmäisellä syysmuutolla

Lintujen GPS-seurantatutkimus paljastaa, että maailman suurimmalla tiiralla, räyskällä, erityisesti koiraat vastaavat poikastensa johtamisesta perille talvehtimisalueelle Afrikkaan.

Lintujen muutto on kiehtonut ihmismieliä vuosituhansien ajan. Kuinka nämä siivekkäät oppivat löytämään tiensä kaukaisille talvehtimispaikoille? Uudessa Nature Communicationsissa julkaistussa tutkimuksessa kansainvälinen tutkijaryhmä Suomesta, Ruotsista ja Isosta-Britanniasta seurasi kokonaisia lintuperheitä GPS-lähettimillä selvittääkseen asian.

– Halusimme saada paremman käsityksen siitä, miten lintujen muuttotaidot siirtyvät sukupolvelta toiselle lajilla, jonka yksilöt tavallisesti muuttavat yhdessä, kertoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja Patrik Byholm Helsingin yliopistosta.

Vaikka tiedetään, että monet linnut muuttavat parvissa, aiemmin on ollut vain vähän tietoa siitä, kuinka yhdessä muuttavat yksilöt tarkalleen ovat vuorovaikutuksessa muuttomatkan aikana. Tutkimuksissaan räyskillä (Hydroprogne caspia) tutkijat havaitsivat, että isäräyskillä on päävastuu muuton salaisuuksien opettamisesta poikasilleen. Tutkijat huomasivat, että yleensä muuton opettaminen on biologisen isän vastuulla, mutta yhdessä tapauksessa myös kasvatti-isä osallistui perehdyttämiseen.

– Nämä ovat erittäin kiehtovia tuloksia - meidät yllätti täysin lintuisien keskeinen rooli poikasten perehdyttämisessä, Byholm sanoo.

Oikeiden reittien oppiminen on elintärkeää selviytymiselle

Lintujen liikkeiden huolellinen analysointi osoitti, että poikaset pysyivät koko ajan aikuisen lähellä ja että ne onnettomat nuoret linnut, jotka menettivät yhteyden vanhempansa, kuolivat. Tämä viittaa siihen, että räyskille on ehdottoman tärkeää, että nuoret muuttavat yhdessä kokeneen aikuisen kanssa selviytyäkseen ensimmäisestä muuttomatkastaan.

Miksi enimmäkseen isät, mutta eivät juurikaan äidit, ohjaavat poikasiaan ensimmäisellä muuttomatkallaan etelään on epäselvää. Sen sijaan tutkimus osoittaa, että kerran opittu tieto tulee hyötykäyttöön myöhemmin: tiirat toistavat samoja muuttoreittejä, jotka niiden isät näyttivät niille ensimmäisellä matkallaan etelään.

– Tämä osoittaa, että räyskillä muuttotieto periytyy sukupolvelta toiselle opitun kautta ja että nuoruusvaiheen kokemuksilla on seurauksia niihin päätöksiin, joita linnut tekevät vuosia sen jälkeen kun ne muuttivat ensimmäisen kerran isänsä kanssa, Byholm kommentoi.

Tutkijoiden havainnot ovat tärkeitä kun tarkastellaan, miten räyskät ja muut muuttolinnut voivat selviytyä ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen laajan häviämisen edessä. Räyskillä tämä riippuu siitä, kuinka tehokkaasti tieto onnistuneista muuttoreiteistä ja pysähdyspaikoista välittyy sukupolvelta toiselle.

Julkaisu

Byholm, P., Beal, M., Isaksson, N., Lötberg, U. & Åkesson, S. 2022: Paternal transmission of migration knowledge in a long-distance bird migrant. Nature Communications.