Ukrainalaiset lemmikit saavat apua rokotuksiin ja loislääkintään Yliopistollisesta eläinsairaalasta

Yliopistollinen eläinsairaala toimii yhdessä Helsingin kaupungin valvontaeläinlääkäreiden kanssa ja tarjoaa ilmaista apua sotaa pakenevien lemmikkien raivotautirokotuksissa ja ekinokokkiloislääkinnässä.

Sodan jaloista Ukrainasta pakenee nyt ihmisten mukana myös kissoja, koiria ja muita lemmikkejä. Yliopistollinen eläinsairaala pyrkii osaltaan estämään tarttuvien eläintautien, kuten rabieksen tai ekinokokkiloisen, leviämistä Suomeen tarjoamalla ilmaista apua ukrainalaisten lemmikkien rokotuksissa ja lääkinnässä. Muu lemmikkien hoito on maksullista.

Yliopistollinen pieneläinsairaala rokottaa eläimet raivotautia eli rabiesta vastaan ja asentaa mikrosirun veloituksetta sellaisille koirille, kissoille ja freteille, jotka saapuvat Suomeen sotaa pakenevan yksityishenkilön mukana Ukrainasta ja jotka Tulli ohjaa rokotukseen ja mikrosirun asennukseen eläinsairaalaan. Koirat myös lääkitään ekinokokkiloisia vastaan, mikäli sitä ei ole tehty ennen Suomeen saapumista tai Tullin toimesta. 

Ukrainasta pakenevien perheiden osalta EU:ssa on päätetty yhteisesti soveltaa ns. force majeure -pykälää omistajan mukana tulevien lemmikkien maahantulovaatimusten osalta. 

Suomeenkin saattaa Ukrainan pakolaisten mukana tulla lemmikkieläimiä, joiden maahantuontivaatimukset eivät tässä tilanteessa täytä kaikkia tuontivaatimuksia. Näiden maahantuontivaatimusten tarkoituksena on suojata ihmisten ja eläinten terveyttä. Ruokavirasto edellyttää, että maahantuontivaatimuksiin sisältyvät rokotukset ja madotukset hoidetaan mahdollisimman pian lemmikkieläinten Suomeen saapumisen jälkeen. 

Ruokaviraston uutiset ja ohjeet, myös ukrainaksi  

Li­sä­tie­to­ja