Suomen yleisimmän nautarodun VikingRedin sterilisoiva siittiövika selvitetty ja paikannettu

Professori Magnus Anderssonin koordinoima kansainvälinen Repro-innova -tutkimusryhmä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta on tunnistanut uuden tynkähäntä-siittiövian aiheuttavan mutaation VikingRed-nautarodun sonneilla. Homotsygoottiset eli samaperintäiset sonnit ovat steriilejä, koska kaikki niiden siittiöt ovat liikkumattomia.

VikingRed on yleisin nautarotu Suomessa. Nykyisin siihen sisältyvät Ayrshire, SRB ja Danish red sekä osittain myös NRF ja CanAY –rodut. ”Kiinnostus tähän steriloivaan tynkä-häntä siittiövikaan heräsi jo vuonna 1983, jolloin keräsin siementä Ayrshire-sonnilta, jolla oli tämä vika. Vikaa ilmentävät keinosiemennyssonnit karsitaan heti kun huomataan, että sonnin siittiöt ovat liikkumattomia, mutta astutussonnit karsitaan vasta, kun huomataan että ne eivät tiineytä naaraita”, kertoo Andersson.

Anderssonin tutkimusryhmä tunnisti mutaation geenissä, jonka nimi on ARMC3 ja joka sijaitsee kromosomissa 13. Geenistä on poistunut yksi emäs, jolloin siittiön häntärakenteeseen tarvittava proteiini on viallinen.

Tutkimustuloksen perusteella Anderssonin ryhmä kehitti geenitestin, jolla mutaatio voidaan tunnistaa naudan DNA-näytteestä. Mutaatio on yleinen, sillä sadan VikingRed sonnin otoksessa 23 % käyttöön hyväksytyistä sonneista oli heterotsygoottisia eli eriperintäisiä kantajia. Andersson summaa: ”Käytännössä identifiointi geenitestin avulla voidaan tehdä jo nuorelle vasikalle, joka säästää merkittävästi siemennykseen liittyviä kustannuksia. ”

Hankkeessa mukana olleet tutkimusryhmät ovat Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta, Luonnonvarakeskuksesta, Technische Universitaet Muenchen:istä ja SLU:sta Uppsalasta. Tutkimus rahoitettiin PYOR-periaatteella (pay your own research), ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta rahoitus saatiin Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiöltä.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu BMC Genetics – tiedejulkaisussa:

Hubert Pausch, Heli Venhoranta, Christine Wurmser, Kalle Hakala, Terhi Iso-Touru, Anu Sironen, Rikke K Vingborg, Hannes Lohi, Lennart Söderquist, Ruedi Fries, Magnus Andersson. A frameshift mutation in ARMC3 is associated with a tail stump sperm defect in Swedish Red (Bos taurus) cattle. Feb 29;17:49. doi: 10.1186/s12863-016-0356-7. PMID: 26923438