Koirien rauhoitus on entistä turvallisempaa – uusi eläinlääkeinnovaatio maailmalle

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja suomalaisen eläinlääkeyrityksen yhteistyössä kehittämä uusi koirien rauhoitusaine on saanut myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta. Keväällä 2022 myyntilupa saatiin myös Yhdysvaltain markkinoille.

– Yli kymmenen vuoden uurastuksen jälkeen lääkekeksintömme on vihdoinkin tulossa markkinoille, iloitsee professori emerita Outi Vainio eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Uusi eläinlääkemolekyyli, vatinoksaani, parantaa koirien rauhoitusten turvallisuutta vakauttamalla verenkiertoelimistön toimintaa. Sitä käytetään yhdistelmänä rauhoitusaine medetomidiinin kanssa koirien rauhoitukseen tarkoitetussa lääkkeessä, joka sai joulukuussa 2021 myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta (European Medicines Agency EMA). Keväällä 2022 lääke sai myyntiluvan myös FDA:lta (U.S: Food and Drug Administration) Yhdysvaltain markkinoille.

Lääkeyhdistelmä ideoitiin Vainion johtamassa tutkimusryhmässä Helsingin yliopiston Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla. Tutkijat havaitsivat, että vatinoksaani vähentää rauhoitusaineiden epätoivottuja vaikutuksia sydämen ja verenkiertoelimistön toimintaan. Lääkkeen kehitys on tapahtunut yhteistyössä suomalaisen eläinlääkeyrityksen, Vetcaren kanssa. Eläinlääkkeiden kehitys yliopistossa on poikkeuksellista, sillä yleensä kehitystyötä tehdään vain isoissa lääkeyrityksissä.

Eläinlääkekeksintö on pitkäjänteisen ja tavoitteellisen työn tulos. Innovaatio sai alkunsa kirjallisuuteen perustuvasta ideasta, jonka mukaan aiemmin ihmisillä diabeteksen hoidossa tutkittu vatinoksaani voisi vaikutusmekanisminsa perusteella toimia eläimillä eri tarkoitukseen. Aluksi vatinoksaania tutkittiin lampailla, mutta melko pian tutkimusryhmän mielenkiinto kohdistui koiriin. Tutkimuksessa käytetyt beaglekoirat kotiutettiin myöhemmin uusille omistajille.

Uuden lääkeyhdistelmän kehittäminen vaatii kärsivällisyyttä ja aivan perusasioiden selvittämistä.

– Aluksi meillä oli vain purkillinen valkoista jauhetta, josta piti selvittää, miten se saataisiin edes liukenemaan nesteeseen. Annostuksen selvittäminen oli myös oma tutkimusvaiheensa, kertoo Vainio.

Ryhmä julkaisi vuonna 2008 ensimmäisen vatinoksaanin vaikutuksia kuvaavan tutkimusartikkelinsa, joka oli osatyönä eläinlääkäri Jussi Honkavaaran väitöskirjassa. Sen jälkeen ryhmässä on valmistunut tästä aiheesta yhteensä 11 väitöskirjaa, ja muutama on vielä tekeillä.

Uusi lääke mahdollistaa turvallisemman hoidon

Koirien sairauksien hoito kehittyy koko ajan ja muistuttaa monelta osin ihmisten saamaa hoitoa. Monet koirapotilaat ovat hoitoon tullessaan vanhempia ja vakavammin sairaita kuin aikaisemmin. Se asettaa entistä suurempia vaatimuksia myös potilaskoirien rauhoitusaineiden turvallisuudelle.

– Uskomme, että uuden lääkkeen avulla koiria voidaan tulevaisuudessa rauhoittaa ja nukuttaa entistäkin turvallisemmin, sanoo ryhmässä väitöskirjansa tehnyt kliininen opettaja Kati Salla.

– Jatkamme tutkimuksiamme vatinoksaanin vaikutuksista ja uusista käyttöaiheista koirien lisäksi muillakin eläinlajeilla kuten hevosilla, suunnittelee dosentti Marja Raekallio, joka jatkaa ryhmän ohjausta.

 

Uutista on päivitetty 9.6.2022 FDA:n myyntilupatiedoilla.

Yhteystiedot