Koirien ADHD:n kaltainen käytös muistuttaa ihmisen ADHD:ta

Noin 11 000 koiran tutkimus Helsingin yliopistossa paljasti, että koiran sukupuoli, ikä ja rotu, käyttäytymisen ongelmat sekä jotkin elinympäristön ominaisuudet ovat yhteydessä yliaktiiviseen ja impulsiiviseen käytökseen ja keskittymiskyvyttömyyteen (ADHD).

- Tutkimuksemme löydökset voivat auttaa tunnistamaan, ymmärtämään ja hoitamaan paremmin koirien yliaktiivisuutta, impulsiivisuutta ja keskittymiskyvyttömyyttä. Lisäksi ne osoittivat samankaltaisuutta ihmisten ADHD:n kanssa vahvistaen koiran asemaa ADHD:n tutkimuksessa, sanoo koirien geenitutkimusryhmän johtaja, professori Hannes Lohi Helsingin yliopistosta.

- Koirat jakavat ihmisen kanssa monia samankaltaisuuksia, kuten fysiologisia ominaisuuksia ja yhteisen elinympäristön. Niillä esiintyy myös ADHD:n kaltaista käyttäytymistä luonnostaan. Tämä tekee koirasta kiinnostavan mallin myös ihmisen ADHD:n tutkimukseen, toteaa väitöskirjatutkija Sini Sulkama.

Lohen tutkimusryhmä keräsi laajan käyttäytymiskyselyn avulla tietoja yli 11 000 koirasta. Yliaktiivisuutta, impulsiivisuutta ja keskittymiskyvyttömyyttä selvitettiin kysymyksillä, jotka perustuivat ihmisten ADHD-tutkimuksessa käytettyyn kyselyyn. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa koirien ADHD:n kaltaisen käytöksen taustalla vaikuttavia ympäristötekijöitä sekä mahdollisia yhteyksiä muihin käyttäytymispiirteisiin.

Koiran ikä ja sukupuoli sekä omistajan koirakokemus vaikuttavat

- Havaitsimme, että yliaktiivisuus, impulsiivisuus ja keskittymiskyvyttömyys olivat yleisempiä nuorilla koirilla ja uroskoirilla. Vastaavia ikään ja sukupuoleen liittyviä havaintoja on tehty ADHD:hen liittyen myös ihmisillä, kertoo FT Jenni Puurunen.

Koirat, jotka viettivät päivittäin enemmän aikaa yksin kotona, olivat yliaktiivisempia, impulsiivisempia ja keskittymiskyvyttömämpiä kuin koirat, joiden yksinoloaika oli lyhyempi.
 

-Sosiaalisina eläiminä koirat saattavat turhautua ja stressaantua yksin ollessaan, mikä voi purkautua yliaktiivisuutena, impulsiivisuutena ja keskittymiskyvyttömyytenä. On mahdollista, että pidempiä yksinoloaikoja viettävät koirat saavat myös muutoin vähemmän liikuntaa ja  huomiota omistajiltaan, pohtii Sulkama.

Tutkijat havaitsivat uuden yhteyden yliaktiivisuuden ja impulsiivisuuden ja omistajan koirakokemuksen välillä, sillä yliaktiivisuus ja impulsiivisuus olivat yleisempiä koirilla, jotka eivät olleet omistajiensa ensimmäisiä koiria. Ilmiön syy-seuraussuhde on epäselvä.

- Ensimmäiseksi koiraksi saatetaan valita vähemmän aktiivinen, seurakoiraksi sopiva yksilö, kun taas kokemuksen myötä seuraaviksi koiriksi voi valikoitua aktiivisempia ja haastavampia koiria, ehdottaa Sulkama.

Koirarotujen välillä merkittäviä eroja

Jalostus on vaikuttanut merkittävästi eri koirarotujen rotutyypilliseen käyttäytymiseen. Rotujen välillä havaitut erot saattavat myös viitata ominaisuuksien taustalla vaikuttaviin geeneihin.

- Yliaktiivisuus ja impulsiivisuus ja toisaalta hyvä keskittymiskyky ovat yleisiä työkoiriksi jalostetuilla roduilla, kuten saksanpaimenkoiralla ja bordercolliella. Sitä vastoin lemmikkeinä tai näyttelykoirina suosituilla roduilla, kuten chihuahualla, pitkäkarvaisella colliella ja villakoiralla rauhallisempi luonne on eduksi ja tekee niistä helpompia seuralaisia arjessa. Toisaalta näillä roduilla keskittymiskykyä ei ole pidetty yhtä tärkeänä ominaisuutena kuin työkoiraroduilla, ja keskittymiskyvyttömyys voi siksi olla seurakoirilla yleisempää, kertoo professori Hannes Lohi.

Yhteys myös muihin käyttäytymisen ongelmiin

Tutkimus vahvisti jo aiemmin havaitut mielenkiintoiset yhteydet yliaktiivisuuden, impulsiivisuuden ja keskittymiskyvyttömyyden sekä pakko-oireisen käyttäytymisen, aggressiivisuuden ja arkuuden välillä. Myös ADHD on usein yhteydessä muihin mielenterveyden häiriöihin ja sairauksiin. Esimerkiksi pakko-oireinen häiriö OCD esiintyy usein yhdessä ADHD:n kanssa. Koirilla OCD:n tyyppinen pakko-oireinen käytös voi ilmetä esimerkiksi hännänjahtauksena, jatkuvana pintojen tai itsensä nuolemisena tai "tyhjään" tuijottamisena.

- Löydökset viittaavat siihen, että samat aivoalueet ja neurobiologiset reitit säätelevät aktiivisuutta, impulsiivisuutta ja keskittymiskykyä niin ihmisillä kuin koirillakin. Tämä vahvistaa koiran lupaavuutta mallilajina ADHD-tutkimukseen. Tutkimustulokset voivat siis sekä helpottaa koirien impulsiivisuuden ja keskittymiskyvyttömyyden tunnistamista ja hoitoa että edistää ADHD-tutkimusta, summaa Sulkama.

Rahoitus

Tutkimus on osa laajempaa Akatemiahanketta, jossa selvitetään koirien käyttäytymisen epidemiologiaa, ympäristö- ja perintötekijöitä ja aineenvaihdunnallisia muutoksia. Tutkimusta ovat tukeneet lisäksi ERCStG, ERA-NET NEURON ja Jane ja Aatos Erkon Säätiö.

Alkuperäinen artikkeli:

Sulkama S, Puurunen J, Salonen M, Mikkola S, Hakanen E, Araujo C, Lohi H. Canine hyperactivity, impulsivity, and inattention share similar demographic risk factors and behavioural comorbidities with human ADHD. Transl Psychiatry. 2021 Oct 1;11(1):501. doi: 10.1038/s41398-021-01626-x.

Yhteystiedot ja julkaisut

Aktiivisuus, impulsiivisuus ja keskittymiskyky ovat ominaisuuksia, jotka vaihtelevat suuresti yksilöiden välillä sekä ihmisillä että koirilla. Koirilla nämä piirteet voivat ilmetä esimerkiksi kyvyttömyytenä rauhoittua, keskittymiskyvyn puutteena ja/tai jatkuvana ääntelynä. Koirien yliaktiivisuuteen, impulsiivisuuteen ja keskittymiskykyyn liittyvät ongelmat muistuttavat hyvin paljon ihmisten ADHD:ta, joka on voimakkaasti perinnöllistä. ADHD on yleinen neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireet tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja ylivilkkaus voivat painottua eri tavoin ja niistä on haittaa usealla elämän osa-alueella.