Kyberturvallisuuden osaajapula on haaste yrityksille – yliopistot lisäävät yhteistyössä kyberturvallisuuden koulutusta

Helsingin yliopisto osallistuu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan ja Jyväskylän yliopiston koordinoimaan 2,2 miljoonan euron hankkeeseen, joka tähtää kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen Suomessa. Keskeisenä tavoitteena on lisätä valmistuvien erityisosaajien määrää Suomessa.

Vastauksena Suomessa vallitsevaan kyberturvallisuuden osaajapulaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2022 joulukuussa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa harkinnanvaraista rahoitusta kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen Suomessa.

Uuden hankkeen tarkoituksena on vastata Suomessa olevaan kyberturvallisuusalan osaajapulaan parantamalla yliopistojen välistä yhteistyötä, avaamalla opintomahdollisuuksia yli korkeakoulurajojen sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta myös yrityksille.

Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen -nimistä hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja siihen osallistuvat Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen rahoitus jakautuu näiden yliopistojen kesken ja keskeisenä tavoitteena on lisätä valmistuvien erityisosaajien määrää Suomessa.

Yliopistojen välistä yhteistyötä ja koulutuksellisia ratkaisuja kehitetään niin, että tulevaisuudessa opiskelijat voisivat täydentää osaamistaan eri yliopistojen kyberturvallisuuden opintotarjonnasta riippumatta siitä missä yliopistossa ovat kirjoilla.

Yliopisto-opiskelijoiden lisäksi tarkoituksena on lisätä opintotarjontaa myös jo työelämässä oleville ihmisille muun muassa verkossa tarjottavan täydennyskoulutuksen avulla.

Hanke pyrkii lisäämään kyberosaamisen määrää suomalaisilla työmarkkinoilla. Osaamisen lisääntyminen luo pohjaa, joka mahdollistaa yrityksille monipuolisempien, tehokkaampien ja innovatiivisempien kyberturvallisuusratkaisujen kehittämisen.

Hankkeessa vahvistetaan yliopistojen välisen yhteistyön lisäksi myös vuorovaikutusta ja opetusyhteistyötä teollisuuden ja julkisen sektorin kanssa.

Jyväskylän yliopiston koordinoiman hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Mikko Siponen ja projektipäällikkönä Piia Perälä. Helsingin yliopistossa hanketta vetää professori Valtteri Niemi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vastaavasti rahoitusta ammattikorkeakoulujen kyberturvallisuuden koulutusverkoston luomiseen. Tätä verkostoa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Molemmat hankkeet tulevat toimimaan läheisessä yhteistyössä, nostaen koulutustasoa, kehittämällä opetusta sekä tuottamalla kyberturvallisuutta laajasti kattavia opintokokonaisuuksia.