Diabetes: Haiman insuliinia tuottavia soluja voidaan uudistaa MANF-kasvutekijän avulla

Hermokavutekijänä tunnetusta MANF:ista voi tulevaisuudessa olla apua tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Diabeteksessä veren sokeripitoisuudet ovat tyypillisesti korkeat, koska haimassa insuliinia tuottavat beetasolut eivät kykene ylläpitämään verenkierrossa riittävästi insuliinia. Nykyiset lääkkeet lievittävät oireita, mutta ne eivät pysty täysin matkimaan fysiologista insuliinin eritystä.

Beetasolujen kuolema on tavallista tyypin 1 diabeteksessä ja tyypin 2 diabeteksen myöhemmissä vaiheissa. Solujen kuolemaa edeltää jatkuva solustressi, joka johtuu väärin tai huonosti laskostuneiden proteiinien kertymisestä beetasoluihin. Yksi tärkeimmistä tavoitteista diabeteksen hoidon parantamisessa onkin löytää keinoja suojata beetasoluja stressiltä ja aktivoida niiden uudistumista.

Hermokasvutekijäksi luokitellun MANF:in on aiemmin havaittu olevan tärkeä sekä ihmisen että hiiren beetasolujen eloonjäämiselle ja lisääntymiselle soluviljelmissä. Nyt tulos on vahvistettu hiirimallilla. Maria Lindahl ja hänen tiiminsä Helsingin yliopistosta on osoittanut, että MANF:n poistaminen aikuisten hiirten haiman beetasoluista johti solujen tuhoutumiseen ja sitä kautta diabeteksen syntyyn.
 
– MANF-geenin ilmentymistä tarvitaan siis hiirten haiman beetasolujen eloonjäämiseen, ylläpitoon ja toimintaan. MANF:in huomattiin myös suojaavan rasittuneita beetasoluja kuolemalta sekä käynnistävän beetasolujen jakautumisen jopa vanhoilla hiirillä, Maria Lindahl sanoo.

– Havainto viittaa siihen, että MANF voisi tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa pystyä parantamaan ja uudistamaan beetasoluja, sanoo aiheesta väitöskirjaa tekevä Tatjana Danilova.

Tutkimus on jatkoa aiemmille professori Mart Saarman ja professori Timo Otonkosken tutkimusryhmien tutkimuksille.

____________________

Danilova T, Belevich I, Li H, Palm E, Jokitalo E, Otonkoski T, Lindahl M. MANF is required for the postnatal expansion and maintenance of the pancreatic β-cell mass in mice.  Diabetes. 2018 Oct 10. pii: db171149. doi: 10.2337/db17-1149