Pohjoismaiselle tutkimushankkeelle 850 000 euron rahoitus huono-osaisten naapurustojen monimuotoisuuden turvaamiseksi

Projektissa halutaan parantaa ymmärrystä etnisesti monimuotoisista naapurustoista ja niiden asukkaiden näkemyksistä ympäristöönsä. Projekti sai kolmen vuoden rahoituksen ja tutkimusryhmään kuuluu kaupunkimaantieteen ja valtiotieteen huippututkijoita Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.

The Future of Diverse and disadvantaged Neighborhoods in the Nordic Welfare States - The Voices of Residents -projekti tutkii miten monimuotoisten ja heikossa asemassa olevien naapurustojen asukkaat suhtautuvat yhteiskuntaan. Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa naapurustojen vaikutusmahdollisuuksia ja luoda menetelmiä kuunnella ihmisiä, jotka ovat yleensä vähemmän aktiivisia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimusalueena ovat naapurustot Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.

Helsingin yliopistoa hankkeessa edustava kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara korostaa pohjoismaista yhteistyötä asuinalueiden kehittämisessä:

Naapurustojen parempi ymmärtäminen ja segregaation ehkäiseminen ovat ajankohtaisia kaupunkikehittämisen aiheita. On ilo päästä toteuttamaan aiheiden parissa laadukasta pohjoismaista yhteistyötä.

Tutkimusprojekti sai 850 000 euron rahoituksen eri säätiöiltä ja yhdistyksiltä, jotka halusivat tukea pohjoismaisten tulevaisuuden haasteiden tutkimusta. Projektia rahoittavat Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto, Stiftelsen Brita Maria Rendlunds minne, Riksbankens Jubileumsfond ja Familjen Kamprads stiftelse.

Projektin vetäjänä on valtiotieteen professori Peter Esaiasson Göteborgin yliopistosta.