Moprim tunnistaa liikkuvan ihmisen tavat

Mobiiliteknologia auttaa kehittämään älykkäitä palveluja kaupunkilaisille.

Ihmiset liikkuvat yhä enemmän, ja se kiinnostaa monia. Helsingin yliopistossa kehitetyn uuden liikkumismuodon tunnistavan teknologian avulla voidaan jo nyt esimerkiksi tehdä havaintoja siitä, millä välineellä ihmiset liikkuvat.

– Tietoja kerätään mobiilisovelluksen osana olevalla Moprimin teknologialla, ja niitä voi käyttää hyväksi muun muassa liikennevirtojen suunnittelussa ja uusien liputtomien matkapalvelujen toteuttamisessa. Käytännössä jokaisella meillä on älypuhelin mukana koko ajan, joten havainnoimme ihmisten liikkumista eri kulkuvälineillä kaupunkiympäristössä tehokkaasti.

Näin kertoo innovaation jatkojalostamista varten perustetun helsinkiläisen startup-yhtiön Moprimin hallituksen puheenjohtaja Petri Martikainen.

Algoritmit tunnistavat myös sen, kuinka autoa ajetaan

Moprim kehittää liikkumisen mallintamiseen algoritmeja, jotka tunnistavat paitsi liikkumismuodon myös sen laadun, kuten esimerkiksi vastaamalla kysymykseen, kuinka ajan autoa. Samaa dataa voi sitten käyttää älykkäästi osana kaupunkien liikennesuunnittelua myös henkilökohtaisen hiilijalanjäljen muodostumisen seuraamiseen.

Tähän liikkumisen kestävään näkökulmaan tarttui myös Lahden kaupunki, jonka EU-rahoitteisessa CitiCAP-hankkeessa Moprim on mukana.

Liikkumiseen liittyvien palveluiden tarve kasvaa.

Lahtelaisten tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä, koota ja avata digitaalista tietoa liikkumisesta sekä kehittää uusia liikennepalveluja. – Lahdessa halutaan saada ihmiset kävelemään pyöräilemään ja käyttämään joukkoliikennettä myös uuden mobiilisovelluksen avulla.

­– Liikkumiseen liittyvät palvelut tulevat Lahdessa käyttämään Moprimin teknologiaa hyväkseen. Uskon, että tiivis asuminen, kaupunkimainen kehitys ja liikkuva elämänmuoto tulee vielä lisäämään erilaisten liikkumiseen liittyvien palveluiden tarvetta. Älykkäiden kaupunkien asukkaat tarvitsevat fiksuja palveluita, siis heitä kiinnostavia palveluita, sellaista kuin esimerkiksi liputon maksaminen, MaaS, eli Mobility as a service, Martikainen sanoo.

Lue lisää:
MOPRIM - Mobility Sensing Company, http://www.moprim.com/

Moprim on mukana Helsingin yliopiston Helsinki Innovation Servicesin (HIS) start up -ständillä Slushissa Helsingissä marraskuun lopussa. HIS on ollut apuna sen kaupallistamistyössä.

Lisätietoja antaa:
Moprimin hallituksen puheenjohtaja Petri Martikainen, petri.moprim.com, 050 5500 666

Petri Martikainen

Lue lisää aiheesta: Datatiede