“Tervetuloa Algolin uudet kumppanikandidaatit”

Yliopistonlehtori Lauri Jetsu Helsingin Yliopistosta on analysoinut kaksoistähti Algolista tehtyjä havaintoja ja päätyy esittämään, että Algolilla on kumppaneita, jotka eivät ole tulleet esiin tähänastisissa havainnoissa. Tulokset on julkaistu The Astrophysical Journal -tiedelehdessä.
Mikä on Algol?

Algol on pimentyvä kaksoistähti, jossa kaksi tähteä Algol A ja Algol B kiertävät yhteistä massakeskipistettä.  Niiden kiertoaika on 2.867 päivää. Kaksoistähti Algolin lyhenne on Algol AB.

Algolin pimennykset voidaan havaita paljain silmin, kun himmeämpi Algol B peittää osittain kirkkaamman  Algol A:n. Nämä pimennykset kestävät kymmenen tuntia. Goodricke (1783) määritti Algolin periodin  havaitsemalla paljain silmin näitä tapahtumia. Kaikki pimennykset toistuisivat tasan 2.867 päivän välein, jos  mikään ei häiritsisi Algol AB tähtien kiertoliikettä. Siinä tapauksessa kaikki tulevat pimennykset voitaisiin  laskea 2.687 päivän vakio periodin monikerroista.

Tämän tähtijärjestelmän kolmas jäsen Algol C varmistui vasta 1950-luvun lopussa. Algol C ja Algol AB  kiertävät yhteistä massakeskipistettään. Yksi kierros vie 1.86 vuotta. Algol C:n ja Algol AB:n rataliike  aiheuttaa valon matkustusaika-efektin. Havaitsemme pimennykset aiemmin kun Algol AB on lähempänä  meitä, ja myöhemmin kun Algol AB on kauempana meistä. Jokaisella 1.86 vuoden kierroksella Algol C  aiheuttaa samat säännölliset positiiviset ja negatiiviset aikasiirtymät havaittuihin Algol AB:n pimennyksiin.  Nämä aikasiirtymät ovat suurimmillaankin vain yhdeksän minuuttia.

Aikasiirtymien vuoksi havaitut  pimennysajat (O = Observed) poikkeavat vakio periodilla lasketuista pimennysajoista (C = Computed). Näitä  poikkeamia kutsutaan O-C havainnoiksi.

Uusia kumppaneita voi olla jopa neljä tai viisi 

Jetsu analysoi Algolin O-C havaintoja marraskuusta 1782 lokakuuhun 2018. Hän soveltaa näihin  havaintoihin uutta omaa periodianalyysimenetelmäänsä (Discrete Chi-square Method). Menetelmä on  kehitetty löytämään säännöllisiä periodisia signaaleja. Signaalit voidaan löytää, vaikka ne olisivat  hautautuneet epäsäännöllisen ei-periodisen trendin alle.   Menetelmä löytää viiden tai kuuden Algolin kumppanikandidaatti-tähden aiheuttamat periodiset  valon matkustusaika-efektit.  Kumppanikandidaattien tarkkaa määrä ei kuitenkaan voida määrittää pelkästään O-C havainnoista.

Yksi löytyneistä kandidaateista on “vanha” tunnettu Algol C. Neljän tai viiden “uuden” kandidaatin kiertoaikojen periodit ovat  20 ja 219 vuoden väliltä.

- Kandidaatteja ne ovat siihen asti, kun niistä saadaan lisää varmentavia havaintoja, sanoo Lauri Jetsu

Hän myös osoittaa, että löydettyjen kumppanikandidaattien periodien avulla voidaan ennustaa Algolin tulevia havaittuja O-C muutoksia.  

Miksi näitä uusia kandidaatteja ole löydetty aiemmin?

Algol on niin lähellä, että sen pimennykset voidaan havaita paljain silmin. Siksi nämä uudet Algolin  kumppanikandidaatit olisivat aivan takapihallamme.

- Paradoksi on, että Algol on “liian kirkas”. Algol on pystynyt piilottamaan nämä uudet kumppanikandidaatit  jopa kaikista parhaimmilta moderneilta avaruusteleskoopeilta, aivan kuten Aurinko pystyy päivisin  piilottamaan kaikki muut tähdet, sanoo Jetsu.  Hän kertookin, että esimerkiksi Gaia-satelliitin uusinta teknologiaa käyttävät havaintolaitteet eivät pystyisi  löytämään näitä Algolin kumppanikandidaatteja. Sen sijaan Interferometrisilla menetelmillä voidaan ehkä  tulevaisuudessa havaita suoraan ainakin osa näistä uusista Algolin kumppanikandidaateista

Yhteystiedot: Dr. Lauri Jetsu, lauri.jetsu@helsinki.fi, +358 45 6746983

(a) Algolin O-C havainnot (punaiset ympyrät)

Aika-akselin yksiköt ovat päiviä väliltä marraskuu 1782 ja lokakuu 2018. Vihreä jatkuva käyrä kuvaa viiden signaalin mallia ensimmäiselle 226 vuoden aikajaksolle, joka loppuu pystysuoran katkoviivan kohdalla. Havaintojen poikkeamat mallista on siirretty tasolta nolla tasolle -0.3 (siniset ympyrät).

 (b) Viimeisten 15 vuoden O-C havainnot

  Pystysuoran katkoviivan kohdalta alkaa ennuste viimeisimmän 10 vuoden havainnoille  (vihreä jatkuva käyrä).  Ennusteen virherajoja kuvaavat vihreät  katkoviiva käyrät.  Tämän testin avulla voidaan tarkistaa  kuinka hyvin ensimmäisten 226 vuoden  havaintojen malli ennustaa viimeisten  10 vuoden havainnot. Ennuste on erinomainen.