Aleksi Vuoriselle Magnus Ehrnroothin säätiön tiedepalkinto

Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori Aleksi Vuorinen sai 20 000 euron suuruisen Magnus Ehrnroothin säätiön palkinnon hänen menestyksekkäästä tutkimuksestaan liittyen kvanttikromodynamiikan soveltamiseen äärellisen tiheyden tai lämpötilan kvarkkiaineeseen.

Professori Aleksi Vuorinen (s. 1980) on valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta hieman alle 24-vuotiaana 2004. Hän on luonut hyvin itsenäisen tutkimusprofiilin ja saavuttanut kiistattoman johtajuuden kvarkkiaineen tutkijana Suomessa ollen aivan eturivissä maailmalla. Tähän on osaltaan vaikuttunut hänen työskentelynsä alan johtavissa tutkimuslaitoksissa Yhdysvalloissa, Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa vuosina 2004 – 2013. Vuorinen palasi Helsinkiin Suomen Akatemian akatemiatutkijaksi 2013. Hänet nimitettiin toisen portaan tenure-track-apulaisprofessoriksi 2017 ja teoreettisen fysiikan professoriksi 2021.

Aleksi Vuorisen erikoisala on kvanttikromodynamiikan soveltaminen äärellisen tiheyden tai lämpötilan kvarkkiaineeseen, ja hän on mm. tutkinut sen mahdollista löytymistä neutronitähdistä. Hänen tutkimuksillaan onkin yhteydet kosmologiaan ja tähtitieteeseen varhaisen maailmankaikkeuden faasimuutosten ja kompaktien tähtien fysiikan myötä. Hän on myös kiinnostunut käyttämiensä kenttäteoreettisten menetelmien soveltamisesta muille fysiikan osa-alueille, kuten ydinfysiikkaan, tiiviin aineen fysiikkaan ja hiukkasfysiikan standardimallin laajennusten fenomenologiaan.

Suomen Tiedeseuran vuoden 2022 apurahat ja tiedepalkinnot

Suomen Tiedeseura jakoi 30.4.2022 vuosikokouksessaan Magnus Ehrnroothin säätiön palkinnon lisäksi muut vuoden tiedepalkinnot ja kolme opettajapalkintoa.

Valtioneuvos Lorenz Lindelöfin matematiikan palkinto (10 000 €) myönnettiin Helsingin yliopiston matematiikan professori Tuomas Hytöselle, joka kuuluu ikäpolvensa tunnetuimpiin harmonisen analyysin tutkijoihin maailmalla, hänen tutkimuksestaan singulaarisista integraaleista painotetuissa avaruuksissa.