Yliopisto pysyy rinnalla myös valmistumisen jälkeen - Juha Jokela säilyttää yhteyden kotiyliopistoonsa mentoroinnin kautta

Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja, alumni Juha Jokela sekä Ulkopoliittinen instituutti ovat osallistuneet HelsinkiUNI International Talent Programme -ryhmämentorointiohjelmaan jo kahdesti. Mentorointi on Jokelalle tapa antaa eteenpäin tukea, josta hän itse opiskelijana hyötyi.

Opinnot Bristolissa, ura Helsingissä

Juha Jokela aloitti valtiotieteen ja kansainvälisten suhteiden kandidaatinopinnot Birminghamin yliopistossa vuonna 1997. Toisena opiskeluvuotenaan hän kuuli mahdollisuudesta jatkaa suoraan tohtoriohjelmaan. Hän päätti tarttua tilaisuuteen ja valmistuikin aikanaan tohtoriksi Bristolin yliopiston politiikan tutkimuksen osastolta.
 
Ulkomailla opiskellessaan Jokela piti yhteyttä Suomen yliopistomaailmaan, sillä hän tarkasteli väitöstutkimuksessaan Suomea. Tutkimuksensa puitteissa Jokela haastatteli suomalaistutkijoita sekä teki tutkimusta ja opetti Helsingin yliopistossa ja muissa suomalaisissa yliopistoissa. Se auttoi häntä rakentamaan tutkijaverkoston ja säilyttämään yhteydet Helsingissä tarjolla olleisiin uravaihtoehtoihin, mistä oli hyötyä, kun hän muutti takaisin Suomeen.

Paluun jälkeen Eurooppa-tutkimuksen verkostossa (nykyään Eurooppa-tutkimuksen keskus) vapautui paikka, jota Jokela menestyksekkäästi haki.
 
– Aktiivisuus väitöstutkimuksen aikana auttoi minua kasvattamaan verkostoja ja löytämään tietoa uranäkymistä sekä tutkimusyhteisöstä, sillä tutustuin niin opiskelijoihin kuin yliopiston eri osastojen työntekijöihinkin, Jokela kertoo.

”Opiskelijana sain paljon apua, joten on hienoa tarjota itse apua kansainvälisille opiskelijoille”

Omakohtainen kokemus ulkomailla opiskelemisesta ja yliopistoyhteisöltä saatu apu työuran alkuvaiheessa saivat Jokelan oivaltamaan, miten tärkeää on toivottaa kansainväliset osaajat tervetulleeksi yliopistoihin sekä tarjota heille heti aluksi ohjausta ja neuvoja.

Suomeen saapuvilla kansainvälisillä opiskelijoilla voi olla vaikeuksia päästä mukaan työelämään. Muun muassa siksi Jokela päätti ryhtyä jakamaan kokemuksiaan ja auttamaan Helsingin yliopiston opiskelijoita mentorin ominaisuudessa.
 
– Suomeen palattuani sain paljon apua suomalaisilta tutkijoilta, opettajilta ja väitöskirjatutkijoilta. Akateemisen yhteisömme apu hyödytti minua nuorena, joten nyt on mukava jakaa omia kokemuksiaan nuorten kanssa.

”Mentori on tavallaan pelottava sana, mutta nautin roolista todella paljon”

Mentorin rooli saattaa herättää mielikuvia tehtävään liittyvästä suuresta vastuusta sekä velvollisuudesta tarjota aktoreille hyviä neuvoja ja oppeja. Jokela on samaa mieltä, mutta mentoroinnissa tärkeintä on kuitenkin olla oma itsensä ja jakaa kokemuksia omalta uraltaan.
 
– Mentori on tavallaan pelottava sana, ja mentoriin kohdistuu ehkä paljon odotuksia. Mentorit ovat kuitenkin tavallisia ihmisiä, ja minusta on hienoa saada olla oma itsensä ja kuunnella opiskelijoiden kysymyksiä ja vastata niihin parhaansa mukaan, hän kertoo.
 
Miten rooliin voi suhtautua ilman paineita? Juha Jokela hyödynsi mentoroinnin aikataulun ja puheenaiheiden suunnittelussa kokemuksiaan, sillä siinä oli paljon samaa kuin opettamisessa.

Loppujen lopuksi hän iloitsi opiskelijoiden kanssa koetusta avoimuudesta ja vuoropuhelusta.
 
– Nautin todella opiskelijaryhmän kanssa käydyistä keskusteluista ja heidän avoimuudestaan. Keskustelimme heidän opinnoistaan ja urasuunnitelmistaan, mutta myös henkilökohtaisemmista aiheista, kuten siitä, millaista on olla maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja ulkomaalainen Suomessa.

– Ryhmädynamiikka toimi, ja kokemukseni oli erittäin myönteinen, Jokela kehuu.

”HITP-ohjelma tarjosi Ulkopoliittiselle instituutille tilaisuuden avata ovensa yliopistomaailmalle ja opiskelijayhteisölle”

Pandemian aiheuttamista vaikeuksista huolimatta mentorointiohjelmaan osallistuminen oli Ulkopoliittiselle instituutille oiva tilaisuus ja hieno kokemus. Avoin vuoropuhelu ja eri puolilta maailmaa tai eri tutkimusalueilta kartutettujen kokemusten jakaminen tarjosi instituutille uusia ajatuksia ja mahdollisuuden muodostaa yhteyksiä opiskelijoihin. Siksi instituutti päättikin osallistua ohjelmaan myös tänä vuonna.
 
– Ulkopoliittiselle instituutille tarjoutui ohjelman kautta tilaisuus avata ovensa yliopistomaailmalle ja tämänhetkiselle opiskelijayhteisölle, Jokela sanoo.

– Oli tärkeää saada kattava käsitys nykyisistä maisteriohjelmista, tavata niiden opiskelijoita ja tunnistaa mahdollisia yhteistyöalueita. Mitä me voimme oppia ja miten opiskelijat voivat hyötyä toiminnastamme? Saimme varsin hyvän katsauksen omaan tutkimukseemme liittyvien teemojen parissa työskentelevistä ihmisistä, hän iloitsee.
 
Yliopistot ottavat vastaan ulkomailta tulevia opiskelijoita ja nuoria osaajia, ja HITP-ohjelman tarkoitus on vahvistaa tätä toimintaa entisestään.

Sen lisäksi, että ulkomaisten opiskelijoiden suuntaan avautuminen hyödytti Ulkopoliittista instituuttia, Jokela uskoo, että yhteistyö instituutin kanssa auttoi opiskelijoita selättämään joitakin esteitä ja sopeutumaan hyvin niin yliopistojärjestelmään kuin suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään laajemminkin.

Oletko sinä opiskellut tai työskennellyt Helsingin yliopistossa?

Helsingin yliopiston alumnina hyödyt uudesta verkostostasi, jonka jäsenenä saat tukea, tietoa ja tuoreita kontakteja työelämään. Voit jakaa osaamistasi muille ja oppia lisää kiinnostavista aiheista tai ryhtyä vaikkapa valmistuvan mentoriksi. Lue lisää Helsinki Alumni -yhteisön eduista ja liity jäseneksi täysin ilmaiseksi.