”Usko itseesi” – Alumni valaa luottamusta opiskelijoihin mentorina

Uravalmentajana työskentelevä Helsingin yliopiston alumni Tiina Äijänaho auttaa ja tukee opiskelijoita työelämään siirtymisessä vapaaehtoisena mentorina. Äijänaho haluaa kokemusten ja vinkkien jakamisen lisäksi tuoda esiin myös työn iloa ja armollisuutta itseä kohtaan.

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen. Työuraan liittyvät mahdollisuudet, työnhaku ja yrittäjyys. Hyvinvointi ja jaksaminen.

Helsingin yliopiston alumni Tiina Äijänaho toimii jo kolmatta vuotta vapaaehtoisena ryhmämentorina Helsingin yliopiston opiskelijoille.

– Toivon voivani antaa seuraavalle sukupolvelle uskoa itseensä ja siihen, että asioilla on tapana järjestyä, Äijänaho sanoo.

– Kokemukset ovat olleet erittäin lämpimiä.

Ryhmämentorointi on osa Helsingin yliopiston alumniyhteisön toimintaa. Sen kautta yliopiston alumnit voivat jakaa työelämässä kartuttamaansa osaamista tuleville alumneille ja tukea heitä työuralle siirtymisessä. Lue lisää ryhmämentoroinnista.

Valtiotieteiden maisteriksi 2010 sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta valmistunut Äijänaho työskentelee uravalmentajana ja tiimivastaavana toisen asteen oppilaitoksessa. Hänellä on kokemusta myös rekrytoinneista ja yksilömentoroinnista.

Yliopiston alumnitoiminnan pariin Äijänahoa innosti mahdollisuus valmentaa ryhmässä.

– Minua kiehtoi ajatus, että pystymme pienessä porukassa juttelemaan ja jakamaan erilaisia näkökulmia sekä auttamaan ja tukemaan toisiamme. Niitä hyviä ideoita saa silloin käyttöönsä vähän isompi porukka kerralla.

Alumnit toimivat tärkeänä linkkinä opiskelijoiden ja työelämän välillä

Äijänaho tapaa muutaman hengen opiskelijaryhmää noin puoli vuotta kestävän mentorointijakson aikana kerran kuussa. Yhdessä he keskustelevat ryhmäläisiä opinnoissaan ja tulevassa työelämässä mietityttävistä aiheista. Äijänaho tarjoaa vinkkejä ja näkökulmia sekä kertoo kokemuksistaan, mutta ei tuputa neuvoja.

Toki esimerkiksi työnhaussa on olemassa hyviä käytäntöjä, mutta hakuakin voi tehdä monella tavalla. Haluan siksi mieluummin aktivoida opiskelijoita löytämään keinoja ja mahdollisuuksia itse.

Usein opiskelijat saattavat esimerkiksi nähdä valmistumisen jälkeiset työvaihtoehtonsa liiankin tiukoissa raameissa. Äijänaho toivoo voivansa avata näkemään mahdollisuuksia laajemmin.

– Näen että alumnit ovat todella hyödyllinen ja tärkeä linkki opiskelijoiden ja työelämän välissä. 

Opintojen ja työelämän haasteissa luotsaamisen rinnalla Äijänaho haluaa välittää opiskelijoille viestiä työn ilosta ja työelämän positiivisista puolista, kuten uuden oppimisesta, työkavereista ja verkostoista. Monien opiskelijoiden kokemien paineiden keskellä on tärkeää puhua myös armollisuudesta itseä kohtaan. Äijänahon viesti opiskelijoille onkin, ettei kaikessa aina tarvitse eikä voi antaa itsesään kaikkea.

– Joissain asioissa riittää vähempikin.

Mentorointi antaa paljon itsellekin

Äijänaho on huomannut, että yliopiston alumniyhteisön mentorien joukossa on monia hänelle jo aiemmilta vuosilta tutuiksi tulleita kasvoja.

– Mielestäni se kertoo siitä, että mentorit kokevat toiminnan hyödyllisenä.

Äijänaho itse sanoo pysyvänsä mentoroinnin avulla kartalla siitä, missä tämän hetken opiskelu- ja työmaailmassa mennään. Ryhmätapaamiset poikivat myös kehittämisideoita omaan työhön toisen asteen opiskelijoiden tukemisessa.

Mentoroitavien kokemat onnistumiset antavat iloa ja energiaa itsellekin. Palautetta Äijänaho on saanut esimerkiksi siitä, että avun ja tuen saannin jälkeen opiskelijan on ollut helpompi jatkaa omin voimin.

– Se, että on pystynyt olemaan apuna ja tehnyt jotain hyvää, innostaa ja kannustaa jatkamaan.

Oletko sinä opiskellut tai työskennellyt Helsingin yliopistossa?

Helsingin yliopiston alumnina hyödyt verkostostasi, jonka jäsenenä saat tukea, tietoa ja tuoreita kontakteja työelämään. Voit jakaa osaamistasi muille ja oppia lisää kiinnostavista aiheista tai ryhtyä vaikkapa valmistuvan mentoriksi. Lue lisää Helsinki Alumni -yhteisön eduista ja liity jäseneksi täysin ilmaiseksi.