Nyhtökauran kehittäneestä Reetta Kivelästä Helsingin yliopiston Vuoden Alumni

Nyhtökauran kehittäjä Reetta Kivelä sanoo innovaatioita syntyvän, kun asioita katsoo monista näkökulmista – kuten työssäkäyvän kasvissyöjä-äidin näkökulmasta.

Helsingin yliopiston alumniyhdistys on valinnut Vuoden Alumniksi 2018 nyhtökauran kehittäjän Reetta Kivelän. Kivelä on toinen nyhtökauran kehittäneen Gold&Green Foods -startup-yhtiön perustajista ja sen teknologiajohtaja. Hän aloitti nyhtökauran kehittelyn vuonna 2014 kotikeittiössään.  

– Nyhtökauran ideaan oli helppo sukeltaa sisään, kun minulla oli omat kokemukseni työssäkäyvänä kasvissyöjä-äitinä. Ei ollut aikaa liottaa linssejä.

Vuoden Alumni on Helsingin yliopiston myönteinen lähettiläs. Tehtävään valitaan vuosittain henkilö, joka on toiminnallaan tukenut Helsingin yliopiston periaatteita, akateemisen koulutuksen arvostusta ja nostanut akateemista Helsingin henkeä.

Elintarviketiede käytännönläheistä

Kivelä aloitti kemian opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1996 ja vaihtoi vuonna 1998 pääaineekseen elintarvikekemiaan. Maisteriksi hän valmistui vuonna 2003. 

Elintarvikekemiaa hän kiittelee käytännönläheisyydestä. Opiskeluiden edessä Kivelä hahmotti, mitä elintarviketiede kokonaisuutena tarkoittaa ja miten opiskeltavat asiat kytkeytyvät toisiinsa.

– Pystyin pitämään tietyn kokonaisuuden mielessäni ja helposti lisäämään siihen palasia. Sitä kokemusta olen sen jälkeen kantanut mukanani.

"Innovaatioita kuitenkin syntyy kunnolla vasta, kun erilaiset ihmiset katsovat maailmaa eri näkökulmista." 

Kivelä suoritti jatko-opinnot vuosina 2007–2011 Helsingin yliopiston viljateknologian tutkimusryhmässä. Hänen väitöskirjansa valittiin vuonna 2011 Helsingin yliopiston soveltavien biotieteiden vuoden väitöskirjaksi. Kivelä oli ensimmäisenä maailmassa löytänyt hapettumismekanismista syyn siihen, miksi kauran beetaglukaani usein pilkkoutuu säilytyksessä.

Innovointia ja mentorointia

Vuoden Alumnina Kivelä aikoo puhua ainakin innovoinnista. Siinä on hänen mielestään tärkeintä asettaa tavoitteita etappi kerrallaan. 

– Innovaatioita kuitenkin syntyy kunnolla vasta, kun erilaiset ihmiset katsovat maailmaa eri näkökulmista. 

Kivelä on jo vuosia ollut Alumniyhdistyksen eli yli 7 000 aktiivisen Helsingin yliopiston alumnin yhteisön jäsen. Alumnitoiminnassa Kivelä pitää keskeisenä mentorointia.

– Minua on aikoinaan mentoroitu, ja toivoisin että pääsisin itsekin mentoroimaan; että muut voisivat hyödyntää minun kokemuksiani tulevaisuudessa ja tehdä maailmaa paremmaksi.