Meidän on ajateltava oppiminen uusiksi

Yrittäjä, tietokirjailija ja kouluttaja Riitta Hyppänen inspiroitui vuosi sitten yliopiston alumnitoiminnasta.

CM & HR Consulting Oy:n perustaja Riitta Hyppänen valmentaa työkseen johtajia ja henkilöstöä. Vuosi sitten Hyppänen tajusi, että monesta muusta verkostoyhteistyöstä huolimatta hänellä ei ole yhteyttä omaan kotiyliopistoonsa, joka kuitenkin tuntui luontevalta kanavalta vaikuttaa hänelle tärkeiden teemojen osalta. Onneksi sähköpostissa odotti sopivasti kutsu yliopiston alumnitoiminnan kehittämistyöpajaan.

Työpajasta inspiroituneena Hyppänen on ollut nyt vuoden aktiivisesti mukana yliopiston alumnitoiminnassa. Vuoden aikana hän on ollut muun muassa puhujana Think & Lead -tapahtumassa, sparraamassa yliopistoa strategiatyöpajassa ja osallistunut erilaisiin alumnitapahtumiin. Tänä syksynä hänet myös kutsuttiin Alumni Fellow -ohjelmaan kehittämään yliopistoa.

Hyppänen iloitsee, että on löytänyt sopivan tavan sitoutua yliopiston toimintaan.

– Helsingin yliopistostahan valmistuu ihmisiä vaikka minne! Alumnit ovat yliopistolle valtava voimavara, jos ja kun yhteys yliopistoon onnistutaan rakentamaan – myös vuosia valmistumisen jälkeenkin. Olen itse nimenomaan kiinnostunut siitä, miten voin alumnina vaikuttaa, Hyppänen kertoo innostuneena.

Meillä ei ole koskaan ollut näin suurta oppimisen tarvetta

Talouden, ympäristön, digitalisaation ja työelämän murros – nämä ovat valtavan suuria muutoksia, jotka haastavat alumnit myös osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

– Meillä ei ole koskaan ollut näin suurta oppimisen tarvetta, Hyppänen sanoo.

Hyppäsen mukaan keskustelusta puuttuu kuitenkin vielä jotakin olennaista.

– Meidän on siirryttävä substanssiosaamisen korostamisesta kriittisen ajattelun, kompleksisten ongelmien ratkaisutaidon ja luovuuden kehittämiseen. Kyky dialogiin tulee ratkaisevaksi taidoksi.

Erityisesti kriittisyys ja relevantin tiedon tunnistaminen tulevat Hyppäsen mukaan yhä tärkeämmiksi. Tässä yliopistolla on keskeinen rooli, myös täydennyskoulutuksessa. Hän toivookin, että yliopiston merkitys kasvaisi edelleen tulevaisuudessa.

Jatkossa tarvitaan kuitenkin myös eri toimijoiden yhteistyötä.

– Tarvitsemme enemmän yhdessä tekemistä ja aitoa yhteistyötä, jotta voimme kouluttaa ihmisiä tavalla, joka vastaa tämän ajan tarpeisiin, Hyppänen visioi.

Alumnitoiminnassa Hyppänen haluaa olla mukana luomassa siltoja yliopiston ja työelämän välille, jotta löytäisimme lisää yhdessä tekemisen ja uusia vaikuttamisen paikkoja tulevaisuudessa.

Opimme itseämme varten

Työssään valmentajana Hyppänen rohkaisee ihmisiä uudistumiseen.

– Me kaikki voimme oppia mitä tahansa. Oppiminen ei ole enää kiinni työnantajasta tai rahasta, kun kaikki on verkon kautta käden ulottuvilla. Tärkeintä on halu oppia, Hyppänen korostaa.

Oma aktiivisuus onkin hänen mukaansa keskeisessä roolissa. Samalla se on myös haaste.

– Meidän on ymmärrettävä, että olemme itse vastuussa omasta osaamisestamme. Jos osaamisemme on kiinni rakenteissa, titteleissä tai menneessä, voimme menettää mahdollisuuden nähdä uutta ja oivaltaa jatkuvan oppimisen.

Hyppänen toteuttaa tätä myös itse omassa elämässään.

– Teen monipuolisia töitä, käyn koulutuksissa ja tilaisuuksissa, tapaan ihmisiä – kohtaamisissa oppii paljon!

Hyppänen sanoo, että avain jatkuvaan oppimiseen on asian näkeminen uudella tavalla: on nähtävä oppimisen erilaiset menetelmät sekä niiden monipuoliset mahdollisuudet. Oppiminen on myös tuotava osaksi arkea.

– On löydettävä itselleen mieluinen tapa oppia. Se voi tapahtua esimerkiksi pienissä pätkissä sen sijaan, että joku luokkahuoneessa kaataa tietoa kahdeksan tuntia putkeen. Yhden artikkelin lukeminen, siitä idean saaminen ja sen kirjoittaminen ylös – myös se on oppimista.

– Edelleen helposti ajatellaan, että tietyn ikäisenä emme muka enää oppisi tai meidän ei tarvitsisi enää oppia. Tämän kaltainen näkemys on vanhentunut. Aikaisemmin ajateltiin, että ihmisen on opittava, jotta pärjää työelämässä. Nyt jatkuvan oppimisen ajattelutavassa opimme elämää varten.

Monet kaipaavat oppimisen tueksi ympärilleen ihmisiä, jotka tukevat ja kannustavat. Alumnitoiminnassa onkin erityisen hienoa osaamisen jakaminen alumneilta alumneille.

Paljon on vielä edessäpäin. Hyppästä kiinnostaa niin mentorointi kuin vaikuttaminenkin omien verkostojensa kautta.

– Tämä on valtavan kiehtovaa aikaa! On mahtavaa saada mahdollisuus olla mukana ja kokemassa tällaista. Alumnius on minulle uusi väylä rakentaa uutta.

Liity Helsingin yliopiston omaan alumniyhteisöön

Lii­ty Hel­sin­gin yli­opis­ton omaan alum­niyh­tei­söön

Kaikki Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneet henkilöt, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat yliopiston alumneja. Yhdessä olemme Suomen suurin asiantuntijaverkosto. Mukana meitä on jo yli 30 000.

Liity Helsingin yliopiston omaan alumniyhteisöön

Pysy uusimman tieteen hermolla, verkostoidu monialaisesti tapahtumissa, syvennä osaamistasi täydennyskoulutuksissa ja jaa kokemuksiasi uusille opiskelijoille. Helsingin yliopiston alumnina hyödyt yliopiston alumnipalveluista ja valitset itsellesi sopivimman tavan osallistua. Olet myös erittäin tervetullut mukaan kehittämään alumnitoimintaamme. Yhdessä voimme lisätä yliopistomme vaikuttavuutta, tarjota entistäkin laadukkaampaa opetusta ja tuottaa yhä monipuolisempaa tutkimusta.

Tutustu alumnipalveluihin!