Kotiyliopistolle kiitos

Sinikka ja Timo Sahille Helsingin yliopisto on läheinen paikka, sillä he tutustuivat toisiinsa jo opiskeluaikoinaan. Heitä yhdistääkin alumnius niin periaatteena kuin aktiivisen toiminnan kautta.

1960-luvun alussa lääkäriksi lukeva Timo ja historianopiskelija Sinikka tutustuivat toisiinsa Hämäläis-Osakunnan järjestöaktiiveina. Siitä lähtien pariskunta on pitänyt yhtä — ja aktiivista yhteyttä myös kotiyliopistoonsa. Puolustusvoimien ylilääkärinä toiminut lääketieteen ja kirurgian tohtori ja kansanterveystieteen dosentti Timo Sahi on yksi HY:n alumniyhdistyksen perustajista. Alumnitoimintaan hän tutustui varsinkin jatko-opiskeluvuosinaan Harvardin yliopistossa 1970-luvulla. Myös Sinikka Sahi opiskeli Harvardissa, parin toisessa kotiyliopistossa.

- Amerikanvuosinamme huomasimme, miten Suomesta puuttui amerikkalaisille luonteva ylpeys kotiyliopistostaan. Näihin päiviin asti yliopistoon on meillä suhtauduttu hieman itsestäänselvyytenä, Timo Sahi miettii.

Sinikka ja Timo Sahi ovat kumpikin perustaneet Helsingin yliopistoon oman nimikkorahastonsa. Sinikka Sahi kartuttaa vuonna 2003 perustamaansa Humanista-rahastoaan ohjaamalla sinne merkkipäivälahjoituksiaan.

- Humanistan tulevat stipendit kohdentuvat matka-apurahoihin ulkomaisten pedagogisten tuulien saattamiseksi Suomeen.

Timo Sahin rahasto syntyi viime vuonna, sekin yliopiston kansainvälisyyden tukemiseksi. Rahastosta jaetaan nuorille tutkijoille matka-apurahoja väestön terveyttä edistävään, erityisesti liikuntaan ja ravitsemukseen kohdistuvaan tai kansatieteelliseen tutkimukseen.

- Tiedän itse, miten hankalaa nuoren tutkijan on saada matka-apurahoja ulkomaiseen jatkokoulutukseen, Timo Sahi kertoo. Niitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Silti nuorille tutkijoille on tavattoman, ehdottoman tärkeää päästä ulkomaille oppimaan lisää, esittelemään töitään ja hankkimaan kansainvälisiä kontakteja.

- Me tuemme ilomielin osaltamme Helsingin yliopiston henkistä ja taloudellista kehitystä. Olemme hyvin kiitollisia kaikesta, mitä yliopisto on meille tarjonnut ja vieläpä ilmaiseksi. Suomi voi olla yliopistoistaan ja yhteiskunnastaan erittäin ylpeä, Sinikka Sahi toteaa.