Kansleri Kaarle Hämeri: Alumnit tekevät maailmaa paremmaksi

Helsingin yliopistosta on siirtynyt 200 000 osaajaa eri puolille yhteiskuntaa. Alumnit ovat yliopiston elävä yhteys työelämään.

Tuntuu voimaannuttavalta ajatella sitä osaamista, joka opiskelijoiden kautta on siirtynyt yliopistolta joka puolelle yhteiskuntaan. Vaikutus on valtava Suomessa, mutta osaaminen on levinnyt ympäri maailman. Meitä Helsingin yliopiston osaamisen siirtäjiä on nyt noin 200 000.

Osaamisen siirtäjien eli alumnien verkosto kasvaa jatkuvasti ja samalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyy. Jokainen oppia saanut tekee osaltaan maailmaa hieman paremmaksi.

Alumni on johdettu latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta. Suomen kielessä alumni on vakiintunut tarkoittamaan yliopistosta tai korkeakoulusta valmistunutta.

Kontakteja ja kokemusta

Maan hallitus on asettanut haastavat työllisyystavoitteet. Vaikka korkeakoulututkinto onkin valttia työmarkkinoilla, yliopiston kannattaa kehittää myös työelämäyhteyksiä. Ne parantavat valmistuvien työllistymistä. 

Alumnit ovat yliopiston elävä yhteys työelämään. He osallistuvat opettajina yliopiston toimintaan ja jakavat osaamistaan esimerkiksi vierailevina luennoitsijoina sekä mentoreina.

Alumnit tuovat opiskelijoille tärkeää tietoa työelämän vaatimuksista. Heidän kauttaan opiskelijat voivat luoda suoria kontakteja alan työpaikkoihin ja löytää jo opintojen aikana harjoittelupaikan tai kesätyön. Yliopiston ja alumnien tiivistyvä suhde rikastaa niin yliopistoyhteisöä kuin työelämää.

Koulutusta myös tutkinnon jälkeen

Digitalisaation kautta työelämä on ennennäkemättömän nopeassa murroksessa. Työpaikkoja häviää ja uusia syntyy uusille aloille. Yliopistojen tehtävä on tarjota jatkuvaa koulutusta myös tutkinnon suorittaneille. Tutkimukseen perustuva opetus vaatii oppijoilta paljon, joten alumnit, joille tämä on jo tuttua, ovat yliopistojen jatkuvan koulutuksen ilmeisiä käyttäjiä.

Toivon, että yliopisto säilyttää yhteyden kaikkiin alumneihinsa. Yliopistoyhteisön toimintaan osallistujina tai kouluttautujina, mutta aina osaamisen siirtäjinä.

Pääkirjoitus on ilmestynyt Yliopisto-lehdessä Y/07/19.