Johtajana joutuu elämään omien päätöstensä kanssa – sekä hyvässä että pahassa

Alexander Bargum ei nuorena halunnut perheyrityksessä valmiiseen pöytään. Hän teki ensin oman uransa asianajajana.

Bargumin suku on pyörittänyt jo 125 vuotta Algol-nimistä perheyritystä. Alkujaan yritys toimitti Suomen teollisuudelle kemikaaleja, metallia ja rakennusaineita.

Ajan saatossa Algolista on kasvanut 11 maassa toimiva 5—6 tytäryhtiön monialakonserni, joka kemikaalituonnin lisäksi tarjoaa monenmoista teknologiaa ja palvelua teollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Konsernin nykyinen toimitusjohtaja, Helsingin yliopiston alumni Alexander Bargum ei nuorena ajatellut asettuvansa perheyrityksen johtoon. Kaikkea muuta.

— Nimenomaan en silloin halunnut vahingossakaan hankkia koulutusta, joka olisi ohjannut suoraan tänne töihin, Alexander Bargum kertoo.

— Varmasti moni perheyritystaustainen haluaa samalla tavalla osoittaa itselleen ja muille, ettei työura ole tullut annettuna ja ilman vaivannäköä.

Kauppatieteellinen koulutus ei siis tullut kysymykseen, joten nuori ylioppilas käänsi katseensa Helsingin yliopistoon. Ylioppilastodistuksellaan Bargum pääsi suoraan matematiikkaa lukemaan ja pääsykokeissa hän läpäisi kansantaloustieteen seulan. Seuraavana vuonna hän pääsi oikeustieteelliseen.

— Päätin keskittyä juridiikkaan paljolti siksi, että sen alan opinnot johtavat selkeään ammattiin.

Itsenäistä opiskelua

Opiskelu yliopistossa vastasi Bargumin odotuksia. 1990-luvulla oikeustieteellisessä opiskeleminen tarkoitti etupäässä itsenäistä työntekoa. Kirjat luettiin ja ne käytiin tenttimässä.

Itsenäisyys sopi Bargumille. Hän luki kurinalaisesti ja aikaa jäi myös aktiiviseen ainejärjestöelämään. Joustavan opiskeluaikataulun ansiosta hän kävi opintojen ohella töissäkin.

— Työskentelin koko opiskeluaikani samassa, Hannes Snellman Asianajotoimistossa eri tehtävissä. Luontevasti jatkoin siellä sitten valmistumiseni jälkeen yritysjuridiikan parissa seuraavat kymmenen vuotta, joista viimeiset kolme vuotta osakkaana.

— Nykyään tällaista pikkupätkien kautta työuralle uimista ei juuri tapahdu. Asianajotoimistojen harjoitteluohjelmat ja koko yliopisto-opiskelu on toteutettu nykyään huomattavasti järjestelmällisemmin.

Bargum pääsi hetkeksi palaamaan yliopistolle muutama vuosi sitten, kun hän toimi mentorina ryhmämentorointihankkeessa.

— Oli erittäin kiehtovaa tavata nykyopiskelijoita, ja nähdä tuttuja piirteitä heidän toiveissaan ja kunnianhimossaan. Vaikka maailma ja yliopisto muuttuu, ihmiset eivät niinkään.

Vastuu perheyrityksestä

Lopulta Alexander Bargumin asianajoura vaihtui kuin vaihtuikin perheyrityksen leipiin.

— Jotta perheyritys pysyy perheyrityksenä, joskus täytyy tehdä sukupolvenvaihdoksia. Vuoden 2009 aikana pohdimme isäni Magnuksen kanssa eri vaihtoehtoja hyvin avoimin mielin. Totesimme, että olisihan se hienoa, jos perheen edustaja tai useampikin olisi yrityksessä aktiivisessa roolissa.

Erilaisten valmentamisten ja ulkopuolisten arviointien jälkeen Alexanderista tuli konsernin toimitusjohtaja vuonna 2012.

— Tässä olen edelleen ja firmakin pystyssä, joten ihan hyvin tämä vaihdos taisi onnistua.

Konsernin toimitusjohtajana Bargumin työnä on hallita kokonaisuutta, luoda pitkän aikavälin strategiaa ja miettiä priorisointeja. Hän on Algolissa jo ehtinyt luopua tietyistä toimialoista ja investoida yrityskauppojen kautta uuteen toimintaan.

Siinä missä asianajajan työ on projektiluontoista, konsernin johtaminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehittämistä.

— Vaikka asianajajana pystyy joskus paljonkin vaikuttamaan asioihin, pidän siitä että tässä työssä saa, ja joutuu, itse tekemään kaikki isot päätökset.

— Omien päätöstensä kanssa joutuu elämään hyvässä ja pahassa: aina näkee mihin omat päätökset johtavat ja se on hyvin kasvattavaa.

Juristin papereilla johtamistyö on onnistunut aivan mukavasti.

— Se, mitä ihminen valitsee opiskeltavakseen, rakentaa vahvasti koko loppuelämäksi hänen identiteettiään. Silti olisi hienoa, että Suomessa oltaisiin avoimempia sille, että eri tutkinnoilla voisi tehdä aivan erilaisiakin uria, Bargum miettii.

— On olemassa paljon erilaisia yleisen johtamisen ja organisoinnin tehtäviä, joissa olisi vain rikkaus että sieltä löytyisi eri alojen ihmisiä. Jos olisin itse opiskellutkin matematiikkaa, tai vaikkapa teologiaa tai psykologiaa, pystyisin vallan hyvin tekemään nykyistä työtäni. Tekisin sitä vain vähän eri otteella, vähän eri tavalla.

Liity Helsingin yliopiston omaan alumniyhteisöön