Helsingin yliopiston alumni ry ja Helsingin yliopisto ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen

Helsingin yliopiston alumni ry ja Helsingin yliopisto ovat kuluneen vuoden aikana kehittäneet uutta yhteistyömallia. Nyt yliopisto ja Alumniyhdistys ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen, joka luo pohjan uudistuvalle yhteistyölle. Uuden mallin tavoitteena on selkiyttää yliopiston alumnitoiminnan kokonaisuutta ja se pohjautuu yliopiston strategisiin tavoitteisiin. Alumniyhdistys jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä.

Alumniyhteisö on yliopistolle tärkeä, sillä alumnit muodostavat vaikuttavan verkoston Suomessa ja maailmalla. Yhteydenpito alumneihin ja sen pohjalta syntyvä yhteistyö on keskeinen osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Siksi Helsingin yliopisto ja Alumniyhdistys haluavat tarjota alumneille selkeän ja monipuolisen tavan olla yhteydessä kotiyliopistoonsa.

Alumnitoiminta alkoi jo 27 vuotta sitten, kun aktiiviset alumnit perustivat Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen, tieteen ja käytännön kohtaamispaikan. Nykyisin yhdistykseen kuuluu 7200 jäsentä. Yhdistys toimii aktiivisesti ja se nimeää vuosittain Vuoden Alumnin ja järjestää yli 50 erilaista kulttuuri-, tiede- ja oppimistapahtumia sekä tekee aktiivista työtä opiskelijoiden hyväksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Helsingin yliopistossa opiskelleiden kesken ja heidän yliopistoonsa, tukea yliopiston pyrkimyksiä sekä lujittaa akateemista Helsingin henkeä.

Helsingin yliopiston oma alumnitoiminta tarjoaa kaikille yliopiston 200 000 alumneille maksuttoman ja joustavan tavan olla yhteydessä kotiyliopistoonsa. Viime keväänä alumnitoiminta sai uuden ilmeen ja yliopiston oma alumniyhteisö nimettiin Helsinki Alumni -yhteisöksi. Tähän Suomen suurimpaan asiantuntijaverkostoon on liittynyt jo yli 33 000 alumnia. Yliopiston oma alumnitoiminta tarjoaa alumneille muun muassa monipuolisia jatkuvan oppimisen ja verkostoitumisen palveluita. Lisäksi yhteisön jäsenenä alumnit saavat mahdollisuuden vaikuttaa ja jakaa osaamistaan yliopiston hyväksi.

Nyt solmitun Alumniyhdistyksen ja yliopiston välisen sopimuksen tavoitteena on lisätä ja selkeyttää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen ja Helsinki Alumni -yhteisön yhteistyötä. Sen pohjalta yhdistys ja yliopisto lähtevät nyt pohtimaan käytännön toimia, joilla alumnityötä voidaan edelleen kehittää ja rikastuttaa. Sekä Helsinki Alumni -yhteisö että Alumniyhdistys ovat avoimia kaikille alumneille. Ne tarjoavat toisiaan täydentävää mielenkiintoista sisältöä ja toimintaa.

Lisätietoja

Helsingin yliopisto, yhteiskuntasuhteiden päällikkö Pia Dolivo (pia.dolivo@helsinki.fi, 050-595 1209)

Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen hallituksen neuvotteluryhmä, hy@alumniyhdistys.fi, +385 50 448 84120