3+1 hyvää syytä vastata uraseurantakyselyyn

Oletko saanut tiedon, että kuulut tämänvuotiseen uraseurantakyselyn vastaajajoukkoon, mutta et tahdo löytää aikaa vastata siihen? Tai mietit, onko vastauksellasi merkitystä? Tässä ainakin kolme hyvää syytä vastata kyselyyn.

Tämänsyksyinen uraseurantakysely on lähetetty kaikille vuonna 2015 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneille sekä vuonna 2017 tutkintonsa suorittaneille tohtoreille. Jos kuulut vastaajajoukkoon, olet jo saanut tiedon siitä ja ohjeet tekstiviestillä, postitse tai sähköpostitse. 

1. Autat opiskelijoita hahmottamaan, mihin töihin valmistumisen jälkeen voi päästä

Uraseurantatieto on tärkeää sekä yliopistoon hakevien, että yliopistossa jo opiskelevien urapohdinnoille. Vaikka se ei kerro oikeita vastauksia siitä, mitä opiskelijan tai hakijan pitäisi tehdä, tieto on arvokas peili omien valintojen pohtimisessa. Minkälaisiin tehtäviin aiemmin valmistuneet ovat sijoittuneet? Minkälaiset asiat ovat olleet tärkeitä heidän työllistymiselleen? Minkälaista osaamista opintojen aikana olisi järkevää kehittää työuran näkökulmasta? Tätä tietoa ei saada mistään muualta yhtä kattavasti.

Uraseurantatietoa käyttää muun muassa valtakunnallinen Töissä.fi-palvelu, joka on saanut erinomaista palautetta abeilta ja opinto-ohjaajilta. Töissä.fi-palvelun käyttäjille suositellaan myös Urapolulla.fi -palvelua,  josta löytyvät erilaiset tehtävät ovat hyödyllisiä omien uravalintojen pohdinnassa.

2. Vastauksesi auttavat kehittämään opetusta ja koulutusta

Helsingin yliopistossa on toteutettu syksyllä 2017 iso koulutusohjelmauudistus, jonka yhtenä tavoitteena on vahvistaa koulutuksen työelämäyhteyksiä ja vahvistaa opiskelijoiden saamia valmiuksia työllistyä. Uraseurantatietoa on käytetty ja käytetään koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä.

Erityisen suosittu on ollut Tuukka Kankaan kehittämä Osaamistutka-sovellus, jolla voi itsenäisesti analysoida eri osaamisalueiden merkitystä työelämässä – ja peilata näitä tarpeita valmistuneiden näkemyksiin opintojen kehittämästä osaamisesta.

3. Työelämä muuttuu – mitä työelämätaitoja työssä tarvitaan?

Työelämän murroksesta puhutaan paljon. Tätä muutosta voidaan ymmärtää vain, jos sitä seurataan, analysoidaan ja tutkitaan. Uraseurantakyselyn tulokset analysoidaan tarkkaan ja ne käsitellään tiedekunnissa, koulutusohjelmissa ja tutkijakouluissa. Tuloksia hyödynnetään koulutuksen sisällön kehittämisen lisäksi muun muassa uraohjauksessa ja urasuunnittelua tukevilla kursseilla.

Helsingin yliopistosta valmistuneiden mukaan tärkeimpiä työelämätaitoja ovat itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, kyky oppia uutta, ongelmanratkaisu, tiedonhaku, viestintä ja analyyttinen ajattelu.

Taitoja, joita työelämässä olisi tarvittu, mutta joita ei ollut tarpeeksi opittu, olivat stressinsietokyky, yhteistyötaidot, organisointitaidot, esiintymistaidot, projektinhallinta ja neuvottelutaidot.

Näiden kolmen hyvän syyn lisäksi on vielä neljäskin syy vastata kyselyyn: nyt tehtävän kyselyn vastaukset vaikuttavat yliopiston rahoitukseen vuodesta 2021 alkaen.

Uraseurantakysely päättyy joulukuun puolivälissä

Tutustu aiempien uraseurantakyselyiden tuloksiin

Kyselyn toteutuksesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkosto.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Uraseuranta-aineistot säilytetään anonymisoituina sähköisessä muodossa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa.