Tutkijat löysivät Parkinsonin taudin todennäköisen aiheuttajan

Helsingin yliopiston tutkijat osoittavat, että tietyt Desulfovibrio-bakteerikannat ovat todennäköisesti Parkinsonin taudin aiheuttajia valtaosassa tapauksista. Tutkimus mahdollistaa Desulfovibrio-bakteerikannan kantajien seulonnan ja bakteerin häätämisen suolistosta sekä taudin ennaltaehkäisyn.

̶  Tuloksemme ovat merkittäviä, sillä Parkinsonin taudin aiheuttajaa ei tunneta, vaikka sitä on 200 vuotta yritetty tunnistaa. Tuloksemme osoittavat, että tietyt Desulfovibrio-bakteerikannat  todennäköisesti aiheuttavat Parkinsonin tautia.  Suurin osa taudista aiheutuu ympäristön kautta eli siitä saako ihminen Parkinsonin tautia aiheuttavia Desulfovibrio-bakteerikantaa ympäristöstään. Vain pieni osa eli noin 10 prosenttia Parkinsonin taudista aiheutuu yksilön perintötekijöistä, kertoo professori Per Saris Helsingin yliopistosta.

Professori Sariksen tutkimusryhmän tavoite oli selvittää kokeellisesti voivatko potilailta löydetyt Desulfovibrio-bakteerikannat aiheuttaa Parkinsonin tautia kohti menevää kehitystä.

Ryhmän juuri ilmestyneen tutkimuksen päälöydös oli, että Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden Desulfovibrio-bakteerikannat aiheuttavat alphasynukleiiniproteiinin kokkaroitumista tilastollisesti merkitsevästi Parkinsonin taudin malliorganismissa. Malliorganismina käytettiin Caenorhabditis elegans matoa.

Tutkimuksessa selvisi myös, että terveistä ihmisistä eristetyt Desulfovibrio-bakteerikannat eivät samassa määrin aiheuta alphasynukleiinin kokkaroitumista. Sen sijaan Parkinson potilaiden Desulfovibrio-kantojen aiheuttamien kokkareiden kokokin oli suurempi.

̶  Tuloksemme mahdollistaa seulontatukimuksia, jossa tunnistetaan ne ihmiset, jotka kantavat näitä haitallisia Desulfovibrio-bakteereita. Tällöin heihin voidaan kohdistaa toimenpiteitä, joilla nämä kannat saadaan häädettyä suolistosta. Näin Parkinson potilaiden taudin oireita voidaan mahdollisesti lieventää ja hidastaa. Kun Desulfovibrio-bakteerit saadaan poistettua suolistosta, niistä johtuvia alphasynukleiinikokkareita ei tule lisää suoliston soluihin, josta ne prioniproteiinien tavoin etenevät kohti aivoja kiertäjähermon kautta kohti aivoja, summaa Saris.

Alkuperäinen artikkeli

Vy A. Huynh, Timo M. Takala, Kari E. Murros, Bidhi Diwedi and Per E. J. Saris
Desulfovibrio bacteria enhance alpha-synuclein aggregation in a Caenorhabditis elegans model of Parkinson’s disease
Front. Cell. Infect. Microbiol., 01 May 2023Sec. Molecular Bacterial Pathogenesis
Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1181315

 

Maailmassa on tällä hetkellä 8 miljoonaa Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta.

Professori Per Sariksen ryhmä on jo vuonna 2021 julkaissut tulokset, jotka osoittivat, että Desulfovibrio-bakteerisuvun bakteerit korreloivat Parkinsonin taudin kanssa, ja että niiden suurempi lukumäärä korreloi myös taudin oireiden vakavuuden kanssa. Kiinalaiset tutkijat toistivat saman tutkimuksen ja tulivat samaan lopputulokseen (Nie et al. 2023).