Psykedeeleistä apua masennukseen? Uusi löydös voi auttaa ehkäisemään sivuoireita

Tutkijat ovat tunnistaneet mekanismin, jolla psykedeeleillä voitaisiin saada aikaan samankaltaisia vaikutuksia kuin masennuslääkkeillä, mutta mahdollisesti ilman hallusinogeenisiä haittavaikutuksia.

Tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia psykedeelien tehosta masennusoireiden hoidossa. Psykedeelien hallusinogeeniset ominaisuudet ja muut haittavaikutukset ovat kuitenkin rajoittaneet niiden käyttöä laajemmissa tutkimuksissa ihmisillä ja masennuksen hoidossa. Sekä masennusoireiden lievittymisen että aistiharhojen on uskottu johtuvan aivojen serotoniinireseptorien aktivoitumisesta psykedeelien vaikutuksesta.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvisi uutta tietoa molekyylitason mekanismista, jolla psykedeelit LSD ja psilosiini vaikuttavat elimistössä ja lievittävät masennusoireita. Psilosiini on sienissä esiintyvän psilosybiinin vaikutuksia välittävä aineenvaihduntatuote.

Tutkimus toteutettiin laboratoriossa soluviljelmissä sekä hiirillä.

– Nämä löydökset voivat auttaa kehittämään uusia yhdisteitä, joita voitaisiin tulevaisuudessa käyttää masennuksen hoitoon ihmisillä aiheuttamatta psykedeeleille tyypillisiä hallusinaatioita, kertoo tutkimusjohtaja Eero Castrén Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksesta.

Uutta tietoa vaikutusmekanismeista

Tutkimusryhmä on aikaisemmin osoittanut, että tavanomaiset masennuslääkkeet sitoutuvat aivoissa BDNF-proteiinin reseptoriin nimeltä TrkB, mikä saa aikaan niiden vaikutukset hermoston muovautuvuuteen. Nyt tutkijat havaitsivat, että LSD ja psilosiini sitoutuvat soluissa tähän samaan TrkB-reseptoriin hyvin voimakkaasti, jopa tuhat kertaa tehokkaammin kuin tavalliset masennuslääkkeet. TrkB:hen sitoutuminen lisäsi BDNF-proteiinin vaikutusta, mikä puolestaan johti hermosolujen välisten yhteyksien lisääntymiseen.

– Tämä vaikutus viittaa aivojen muovautuvuuden lisääntymiseen, mikä on keskeistä masennusoireiden lievittymisessä Eero Castrén selittää.

Sen lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että LSD:n kerta-annos sai hiirillä aikaan melko pitkään kestävän masennuslääkkeen kaltaisen vaikutuksen.

– Masennuksen lievittymiseen viittaavat käyttäytymisen muutokset hiirillä olivat seurausta LSD:n sitoutumisesta nimenomaan TrkB:hen eivätkä ne riippuneet psykedeelien sitoutumisesta serotoniinireseptoreihin, Castrén tarkentaa.

LSD:n vaikutuksena hiirillä havaittiin pään nykimisreaktio, jota pidetään hallusinogeenisten vaikutusten merkkinä, mutta tämä reaktio liittyi nimenomaan serotoniinireseptorien aktivoitumiseen. TrkB:n aktivoituminen ei tätä ilmiötä aiheuttanut.

Tutkijoiden mukaan havainnot osoittavat, että kehittämällä lääkkeitä, joiden vaikutukset kohdistuvat yksinomaan TrkB-reseptoreihin, olisi mahdollista saada aikaan masennusta lievittävä vaste ilman psykedeelisiä kokemuksia.

Tutkijat korostavat, että löydökset ovat vielä kokeellisia ja aiheesta tarvitaan lisätutkimusta.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nature Neuroscience -lehdessä.

Artikkeli: Moliner, R., Girych, M., Brunello, C.A. et al. Psychedelics promote plasticity by directly binding to BDNF receptor TrkB. Nat Neurosci 26, 1032–1041 (2023). https://doi.org/10.1038/s41593-023-01316-5

Lisätietoja