Helsingin yliopiston tuki puolisoille

Meille on tärkeää, että myös työntekijöidemme perheenjäsenet viihtyvät Helsingissä. Tarjoamme sinulle Helsingin yliopiston henkilökunnan jäsenen puolisona erilaisia palveluita, joilla tuetaan muuttoa Suomeen. Palvelut ovat maksuttomia.
Palvelut puolisoille Helsingin yliopistossa

HEI LIFE -puolisoverkosto yhdistää eri puolilla Helsinkiä sijaitsevien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työntekijöiden puolisot ja luo näin yhteisön, joka edesauttaa yhteistyötä ja verkottumista. Verkosto tarjoaa dynaamisen alustan kulttuuriselle ja yhteisölliselle toiminnalle mahdollistamalla osallistumisen erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, etenkin joulun ja juhannuksen aikaan järjestettäviin juhliin. Verkoston kaikkia puolisoita kannustetaan lämpimästi osallistumaan monipuoliseen toimintaan.

 

Verkoston toimintaan kuuluu muun muassa

• kuukausittainen uutiskirje, jossa on valikoima kohokohtia, ajankohtaisia vinkkejä, suomalaista kulttuuritietoa, verkottumis- ja työnhakuneuvoja sekä tietoa perheille tarjotusta tuesta Helsingissä

• kulttuuri- ja verkottumistapahtumia sekä muita vapaa-ajan tapahtumia

• kuukausittaisia kahvittelutapaamisia yhteistyössä Helsinki Spouse Program -ohjelman kanssa.

Haluan liittyä HEI LIFE -puolisoverkostoon

 

UniBuddy-ohjelma auttaa kansainvälistä henkilökuntaa ja heidän perheenjäseniään kotiutumaan Helsingin yliopistoon ja pääkaupunkiseudulle sekä tutustumaan uusiin ihmisiin.

UniBuddy-ohjelmaan osallistuvat suomalaiset ja kansainväliset Helsingin yliopiston työntekijät auttavat vapaaehtoisvoimin ulkomailta saapuneita työtovereitaan ja heidän puolisoitaan asettumaan Suomeen. Ohjelman puitteissa järjestetyt tapaamiset ovat epämuodollisia, ja niiden sisältö muodostuu sinun ja UniBuddysi kiinnostuksenkohteiden mukaan.

Vastikään Suomeen saapuneiden työntekijöiden puolisot ovat tervetulleita valikoituihin tilaisuuksiin. Voit osallistua yliopiston perehdytystilaisuuksiin ja tutustua suomalaisiin työympäristöihin. Puolisoille ja lapsille järjestetään Experiencing Finland -tapahtumia, joissa esitellään suomalaista kulttuuria ja ajankohtaisia asioita.

Olemme koonneet laajan muuttoon liittyvän verkko-oppaan, joka kattaa keskeiset aiheet, kuten puolisoiden työnhaun, lastenhoidon sekä varhaiskasvatuksen ja lasten koulutuksen, ja monipuolista tietoa koko perheen terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta. Opas varmistaa, että sinä ja perheesi saatte tarvitsemanne tuen uuden taipaleenne jokaisessa vaiheessa.

Työllistyminen Suomessa edellyttää aktiivista otetta puolisolta. Kannattaa huomioida, että jo suomen tai ruotsin alkeidenkin opettelu auttaa ymmärtämään kulttuuria ja arkielämää sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia.

 

EU- ja ETA-maiden kansalaisilla on oikeus työskennellä Suomessa. Muiden maiden kansalaisten työnteko-oikeus riippuu oleskeluluvan tyypistä. Yleensä perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa mahdollistaa työnteon Suomessa ilman rajoituksia. Muulla perusteella myönnettyyn oleskelulupaan ei välttämättä sisälly rajoittamatonta oikeutta tehdä työtä.

Tarjolla on useita työnhakua tukevia julkisia palveluita:

Tietoa työskentelystä ja yrityksen perustamisesta Suomessa, InfoFinland

Työnhakuneuvonta, International House Helsinki

Work in Finland Tietoa työskentelystä ja työpaikoista Suomessa englanniksi

Englanninkielinen International Jobseeker’s Guide -työnhakupalvelu, International House Helsinki

Ilmoittautuminen työnhakijaksi, TE-palvelut

Helsingin työllisyyspalvelut

Espoon työllisyyspalvelut

Vantaan työllisyyspalvelut

 

Helsingin yliopiston SIMHE-ohjelma tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa työntekijöiden korkeakoulutetuille puolisoille. Jos puolisosi haluaa jatkaa tai täydentää koulutustaan tai tarvitsee apua urasuunnittelussa, SIMHE voi auttaa. Ohjelma tarjoaa neuvoja koulutus- ja uramahdollisuuksista ja varmistaa sujuvan siirtymän korkeakoulutukseen tai työmarkkinoille Suomessa. Lisäksi SIMHE järjestää näihin aiheisiin liittyviä tapahtumia ja toimii tukea tarjoavana yhteisönä korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja heidän perheilleen.

SIMHE: maahanmuuttajien korkeakouluneuvonta

HEI LIFE -puolisoverkostolla on myös ratkaiseva rooli yhteisön tiedottamisessa. Kuukausittaisella uutiskirjeellä jaetaan ajankohtaista tietoa Suomessa opiskelemisesta. Tämä tietolähde on korvaamaton niille, jotka haluavat jatkokouluttautua Suomessa.

Lopuksi

Helsingin yliopisto tukee ja opastaa sinua, kun aloitat uuden jännittävän elämänvaiheen Helsingissä.

Kattavat palvelumme HEI LIFE -puolisoverkostosta henkilökohtaiseen uraohjaukseen räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaan, mikä edistää kotoutumista yliopistoyhteisöön ja Suomeen.

Tavoitteenamme on tukea sinua ja auttaa sinua tuntemaan kuuluvasi Helsingin yliopiston yhteisöön. Tervetuloa osaksi yliopistoyhteisöä, suomalaista yhteiskuntaa ja monipuolista verkostoamme.