Vastuullinen työnantaja

Helsingin yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikkia työntekijöitään kohtaan. Arvomme sivistys, totuus, vapaus ja yhteisöllisyys ohjaavat toimintaamme rekrytoinnissa ja henkilöstöjohtamisessa.

Haluamme olla työntekijöillemme paras mahdollinen työnantaja. Kehitämme kunnianhimoisesti henkilöstöllemme tarjottavia palveluita ja etuja.
Helsingin yliopisto on suuri ja monipuolinen työnantaja
Henkilöstöpolitiikkamme: vastuullinen työnantaja

Olemme luoneet henkilöstöpolitiikaksemme vastuullisuuden periaatteet, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme työnantajana. Takaamme työnhakijoille ja henkilöstöllemme, että toimimme avoimesti, yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. Työnantajana toimimme seuraavalla tavalla:

1. Meillä tehtävä työ on merkityksellistä ja siinä pääsee kehittymään

Työn sisältö, oman osaamisen ja luovuuden käyttäminen sekä työn merkityksellisyys ovat tärkeä osa kaikkea meillä tehtävää työtä. Kannustamme jokaista kehittämään omaa osaamistaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden ja hyödyntämään sitä monipuolisesti. Meille on tärkeää, että jokainen pääsee oppimaan jatkuvasti työssään uutta.

2. Panostamme työhyvinvointiin, joustoihin ja työelämän tasapainoon

Jokaisen meillä työskentelevän hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamme tukea työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kannustamme kaikkia esihenkilöitä työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Meille on tärkeää, että jokaisen oma rooli ja odotukset ovat selkeät ja omat työn tavoitteet liittyvät yhteisiin tavoitteisiin.  

Elämässä voi tapahtua erilaisia käänteitä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin. Työnantajana haluamme toimia perheystävällisesti ja erilaisiin elämänvaiheisiin joustavia ratkaisuja tarjoten.  

3. Rekrytointiprosessimme on selkeä ja perehdytys suunnitelmallista

Arvostamme jokaista hakijaa ja hyvä kokemus rekrytointiprosessista on meille tärkeä. Jokainen uusi rekrytointimme on tarkkaan harkittu eli perustuu huolelliseen henkilöstösuunnitteluun. Panostamme huolelliseen perehdytykseen ja siihen, että jokainen pääsee mukaan yhteisöömme.

4. Esihenkilöt ja johto tukevat jokaista onnistumaan työssään

Esihenkilömme toimivat kannustavasti ja johtamisemme on osallistavaa. Tuemme johtajia ja esihenkilöitä työssään ja autamme heitä kehittymään omassa roolissaan.

Arvostamme vuorovaikutteisuutta, kollegiaalisuutta ja tavoitteellisuutta. Meille on tärkeää, että kaikki osallistuvat yhteisten asioiden valmisteluun ja tekevät yhteistyötä.

5. Toimimme avoimesti, yhdenvertaisesti ja toisiamme kunnioittaen

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu ovat meille tärkeitä: arvostamme yhteisön moninaisuutta ja kunnioitamme toisiamme. Avoimen toimintakulttuurin kautta varmistamme henkilöstölle vaikuttamismahdollisuuksia yhteisiin asioihin. 

Emme hyväksy syrjintää missään muodossa ja meillä on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Työnantajana meillä on selkeät toimintamallit, joiden pohjalta haastaviin tilanteisiin puututaan matalalla kynnyksellä. 

6. Työsuhteidemme periaatteet ovat läpinäkyviä

Tarjoamme työntekijöidemme tueksi laadukkaat palvelut ja HR-prosessit. Palkkaus perustuu periaatteiltaan läpinäkyvään palkkausjärjestelmään. Jokaiselle tehtävälle on määritelty vaativuustaso, jonka ohella palkka määräytyy myös henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Yhdenvertaisempi työelämä
Helsingin yliopisto mukana Romakon työnantajapoolissa

Romaniväestö kokee jatkuvaa syrjintää työmarkkinoilla. Liityimme Romakon työnantajapooliin, koska mielestämme kaikkien työnhakijoiden tulee olla samalla viivalla, taustasta riippumatta.

Lue lisää taustastariippumatta.fi -sivulta.

Lue lisää ja hae työpaikkaa