Miksi valita Helsingin yliopisto

Arvostamme yhteisöllisyyttä ja moninaisuutta. Panostamme esihenkilötyöhön ja henkilöstön uramahdollisuuksiin. Yhteisömme hyvinvointi on meille erityisen tärkeää.
Huippuyliopisto
Paras paikka työskennellä

Haluamme olla henkilöstöllemme paras mahdollinen paikka työskennellä. Siksi olemme asettaneet tämän myös strategiseksi tavoitteeksemme.  

 

Yhdenvertainen, yhteisöllinen työnantaja

Arvomme sivistys, totuus, vapaus ja yhteisöllisyys ohjaavat toimintaamme rekrytoinnissa ja henkilöstöjohtamisessa.

Takaamme työnhakijoille ja henkilöstöllemme että toimimme avoimesti, yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. 

Kehitämme kunnianhimoisesti henkilöstöllemme tarjottavia palveluita ja etuja.

Tasa-arvo on yksi yliopiston perusarvoista. Yliopistossa tunnistamme ja karsimme käytäntöjä ja rakenteita, jotka luovat ja ylläpitävät epätasa-arvoa. Tasa-arvo ja esteettömyys edistävät yliopistoyhteisön monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä. 

Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat työskentelevät kampuksilla yhdessä, usein samoissa tiloissa. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja muiden työntekijöiden kanssa on oleellinen osa yliopiston arkea. Helsingin yliopisto on savuton opiskelu- ja työpaikka.

Myös pääkaupunkiseutu tarjoaa lukuisia yhteistyömahdollisuuksia tutkijoille. 

Helsingin yliopiston laadukasta opetusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa arvostetaan kansainvälisesti.

Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu toistuvasti maailman parhaan yhden prosentin ja Euroopan 40 parhaan yliopiston joukkoon. Suomen tasolla Helsingin yliopisto on maan paras yliopisto usealla alalla.

Olemme olleet mukana perustamassa Euroopan tutkimusyliopistojen liittoa (League of European Research Universities, LERU), johon kuuluvat myös esimerkiksi Oxfordin ja Cambridgen yliopistot. 

Meillä on vakaa rahoituspohja, sillä Suomen valtio kattaa noin 60 % vuotuisesta budjetistamme. Tutkimusrahoituksen hakemiseen on tarjolla kattavat tukipalvelut.

Laadukas tutkimusympäristö

Mahdollisuus keskittyä tutkimukseen ja opetukseen

Helsingin yliopistossa tutkijoilla on mahdollisuus keskittyä tutkimukseen. Opetustehtävien osuus on verrattaen pieni suhteessa moneen kansainväliseen yliopistoon.

Helsingin yliopistossa opetus perustuu vankasti tutkimukseen. Yliopiston keskeisenä vahvuutena onkin tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Tämä näkyy hyvin myös perusperiaatteessamme: kaikki opettajat tutkivat ja kaikki tutkijat opettavat. 

Tutkimusinfrastruktuuri ja muut palvelut

Näemme tutkimusinfrastruktuurit perusedellytyksenä tutkimustyölle ja olennaisena resurssina tutkimustoiminnan kehittämiselle. Tuomme avoimen datan avulla tutkimustuloksiamme kattavasti koko yhteiskunnan käyttöön yhteiseksi tietopääomaksi.

Asiantunteva ja ystävällinen tukihenkilöstö auttaa tutkijoita arjessa. Asiantuntijat ja tukipalveluhenkilöstö auttavat tutkimus- ja opetushenkilöstöä ja opiskelijoita keskittymään tutkimukseen, opetukseen, opintoihin ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Kansainvälinen yhteisö

Helsingin yliopisto on merkittävä kansainvälinen yliopisto ja monikulttuurinen organisaatio, jossa työskentelee ja opiskelee useista eri maista tulevia ihmisiä.

Kansainväliset tutkijat tulevat Helsingin yliopistoon ennen kaikkea laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen perustuvan maineemme houkuttelemina. Tutkijoille myönnetty rahoitus, palkinnot ja muut huomionosoitukset kertovat hyvästä asemastamme maailman tiedeyhteisössä.

Tervetuloa Suomeen

Haluamme varmistaa, että uuteen ympäristöön totuttautuminen sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Tarjoamme muuttajille räätälöityjä sähköisiä palveluita sekä yksilöllistä neuvontaa. Lisäksi autamme integroitumisessa yliopistoyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaikilla kansainvälisillä työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää myös suomen kielen kursseja ja UniBuddy-ohjelmaa.

Suomalainen työkulttuuri

Yliopistolla eri uravaiheissa olevat työntekijät toimivat pikemminkin rennosti yhdessä kuin arvojärjestykseen tai hierarkiaan pohjautuen. Erilaisia titteleitä tai nimikkeitä käytetään  harvoin arkisissa tilanteissa.

Henkilökohtaista tilaa ja riippumattomuutta arvostetaan ja kunnioitetaan. Työkulttuurimme tukee itsenäistä, itseohjautuvaa työskentelyä, kulttuurienvälistä yhteistyötä unohtamatta. Helsingin yliopistossa monikulttuuriset ryhmät eivät olekaan harvinaisia. 

Houkutteleva työpaikka asiantuntijalle

Monipuolinen asiantuntijaorganisaatio

Asiantuntijaorganisaatiomme työllistää yli 3 000 henkilöä asiantuntija- ja palvelutehtävissä. Meillä voi työskennellä esimerkiksi markkinoinnin asiantuntijana Tiedekulmassa, eläinsairaalan teknikkona Viikissä tai tutkimusrahoituksen koordinaattorina Meilahdessa.

Kiinnostavat työtehtävät

Asiantuntija- ja palvelutehtävä Helsingin yliopistossa tarjoaa mahdollisuuden kehittää työtäsi oman alan huipulla. Meillä pääsee hyödyntämään asiantuntemusta monipuolisesti, kokeilemaan uusimpia teknologioita ja verkostoitumaan oman alan huippuosaajien kanssa myös kansainvälisesti.

 

 

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme

Katso täältä avoimet työpaikkamme ja ohjeet hakemiseen.