Ta­lou­den ja yli­opis­to­kon­ser­nin yh­teys­tie­to­ja
Talouden ja yliopistokonsernin yhteystietoja

Helsingin yliopiston talouspalveluiden henkilöstön yhteystiedot löydät yliopiston puhelinluettelosta.

Kvestori (talousjohtaja) Marjo Berglund
p. 0400 812 538
marjo.berglund(a)helsinki.fi
Kvestorin assistentti Catarina Salminen, p. 050 492 4180

Yh­tiöi­dem­me yhteys­tiedot

Helsingin Innovaatiopalvelut

Helsingin Yliopistokiinteistöt

HY247

HY+

Gaudeamus

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut

Unigrafia

Yliopiston Apteekki

4Pharma

Muut yhteys­tiedot

Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Hel­sin­gin yli­opis­ton las­ku­tus­tie­dot

Laskutustiedot