Tiedesäätiön ohje rahoituksen myöntämisestä nimikoituihin tohtoriohjelmapaikkoihin

Säätiön hallitus hyväksyi ohjeen 18.2.2016

Säätiön hallituksen 18.2.2016 hyväksymä

1. Nimikoitujen tohtoriohjelmapaikkojen ja muun rahoituksen haettavaksi avaaminen

Säätiön hallitus päättää haettavaksi avattavista rahoituksista, rahoituksen luonteesta, lukumäärästä, suuruudesta ja hakumenettelystä.

Säätiö tukee nuorten tieteenharjoittajien tutkimustyötä Helsingin yliopistossa ensisijaisesti rahoittamalla nimikoituja tohtoriohjelmapaikkoja. Säätiöllä on Helsingin yliopiston kanssa sopimus nimikoitujen tohtoriohjelmapaikkojen käyttämisestä rahoitusmuotona.

2. Hakujen toteutus, arviointi ja esteellisyys

Nimikoitujen tohtoriohjelmapaikkojen haut toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien kanssa (jatkossa käsitteellä ”tutkijakoulu” viitataan tutkijakouluun ja sen tohtoriohjelmiin). Haut voidaan toteuttaa tutkijakoulujen ja säätiön yhteisinä hakuprosesseina. Tällöin hakija jättää hakemuksen tutkijakoululle, tutkijakoulu vastaa hakemusten arvioinnista ja tekee säätiölle esityksiä rahoituksen myöntämisestä tiettyjen tohtorikoulutettavien hyväksi. Säätiö arvioi tutkijakoulujen esityksiä ja hallitus tekee päätöksen myönnettävistä rahoituksista.

Hakemusten arvioinnissa noudatetaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä tai tutkijakoulun kanssa hakukohtaisesti määriteltyjä hallintolakia tiukempia esteelisyyssäännöksiä.

3. Nimikoitujen tohtoriohjelmapaikkojen ehdot

Tohtoriohjelmapaikalla työskentelevän tohtorikoulutettavan rahoitus on henkilökohtainen. Yksittäisen tohtorikoulutettavan palkkaamista varten Helsingin yliopistolle myönnettävä rahoitus on kestoltaan enintään neljä (4) vuotta. Tiedesäätiö määrittelee päätöksessään sen kauden pituuden, jolle rahoitus on myönnetty.

Nimikoidulle tohtoriohjelmapaikalle valittu tohtorikoulutettava otetaan työsuhteeseen Helsingin yliopistoon. Työsuhteeseen ottamisessa ja työsuhteessa noudatetaan samoja säädöksiä, periaatteita ja käytäntöjä kuin yliopistoon erillisrahoituksella palkattavien tohtorikoulutettavien osalta. Palkkauspäätöksen tekee yliopisto. Tiedesäätiö tarkastaa sijoitusyksikön johtajien sitoumuksen henkilön palkkaamiseen ennen lopullista päätöstä myönnettävästä rahoituksesta.

Tohtorikoulutettavan on aloitettava työskentely yliopistossa viimeistään tiedesäätiön hallituksen kyseisen tohtorikoulutettavan tohtoriohjelmapaikan rahoitusta koskevaa päätöstä seuraavan kalenterivuoden aikana. Vuonna 2014 nimikoiduille tohtoriohjelmapaikoille valittavien tohtorikoulutettavien on siten aloitettava työskentely yliopistossa viimeistään vuoden 2015 aikana.

Tohtorikoulutettavasta käytetään työsopimuksessa ja työsuhteessa nimikettä ”Tohtorikoulutettava (Helsingin yliopiston tiedesäätiö)”. Yliopisto ottaa tohtorikoulutettavan työsopimukseen seuraavat ehdot:
a) nimikkopaikalla työskentelevä tohtorikoulutettava sitoutuu olemaan käytettävissä esiintymään erillisestä kutsusta tiedesäätiön tilaisuuksissa kerran vuodessa.
b) nimikkopaikalla työskentelevä tohtorikoulutettava sitoutuu raportoimaan työn etenemisestä kerran vuodessa tiedesäätiölle.

Tiedesäätiöllä on oikeus käyttää nimikkopaikalla työskentelevän tohtorikoulutettavan nimeä ja kertoa hänen tutkimuksestaan tiedesäätiön viestinnässä.

4. Arkistointi ja tietosuoja

Tiedesäätiöllä on Helsingin yliopiston kanssa tekemäänsä nimikoituja tohtoriohjelmapaikkoja koskevaan sopimukseen perustuen oikeus saada käyttöönsä rahoituksen myöntämistä varten tohtorikoulutettavan tiedesäätiön ja tutkijakoulun yhteisessä haussa jättämä hakemus.

Tohtorikoulutettavien hakemukset ja mahdolliset muut rahoitushakemukset liitteineen toimitetaan tiedesäätiön arvioinnissa käyttämille asiantuntijoille sekä tarvittaessa hallitukselle. Hakemukset ja liitteet hävitetään asianmukaisesti.

Tiedesäätiön hallituksen pöytäkirjan liitteenä arkistoidaan luettelo tutkijakoulujen tekemistä esityksistä koskien myönnettävää rahoitusta.