Tutkimushankkeet

Katsomusaineiden didaktiikan tutkimusta tehdään tällä hetkellä useissa hankkeissa ja kehittämisprojekteissa.
ODYSSEUS: Osittain yhdistetyn katsomusaineiden opetuksen kehittämishanke HY:n Normaalikouluissa (2022–)

ODYSSEUS-hanke selvittää opetussuunnitelman kehittämistä, opetusta ja harjoittelun ohjaamista katsomusaineiden sisältöjen integroimisen näkökulmasta.

Lisätietoa:

Dos. yliopistonlehtori Saila Poulter, saila.poulter@helsinki.fi

Yliopistonlehtori Marjaana Kavonius, marjaana.kavonius@helsinki.fi

Professori Arto Kallioniemi, arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa (2021–2025)

Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa -tutkimushanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten lasten surua voidaan ymmärtää, kohdata ja käsitellä varhaislapsuuden eri konteksteissa.

Lisätietoa:

Dos. yliopistonlehtori Saila Poulter, saila.poulter@helsinki.fi

Näkökulmia osittain integroituun katsomusopetukseen (2022–)

Näkökulmia osittain integroituun katsomusopetukseen -hankkeessa tutkitaan osittain yhdistettyä katsomusopetusta yläkouluissa pääkaupunkiseudulla sekä katsomusdialogikasvatuksen toteutusta.

Lisätietoa:

Yliopistonlehtori Marjaana Kavonius, marjaana.kavonius@helsinki.fi

Rauhankasvatus opetuksessa (2022–)

Rauhankasvatus opetuksessa -hankkeessa selvitetään tapoja tuoda rauhankasvatus osaksi kaikkien oppiaineiden opetusta.

Lisätietoa:

Väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa, heidi.rautionmaa@helsinki.fi

Väitöskirjatutkija Selja Koponen, selja.koponen@helsinki.fi

Professori Arto Kallioniemi, arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

Katsomusdialogi opetuksessa (käynnissä)

Katsomusdialogi opetuksessa -kehittämisprojektissa vahvistetaan eri uskontojen ja katsomusten välistä ymmärrystä ja yhteistyötä.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa, heidi.rautionmaa@helsinki.fi

Professori Arto Kallioniemi, arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

Tutustu myös päättyneiden hankkeiden tutkimukseen ja niissä tuotettuihin materiaaleihin!

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa (2018–2021)

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa oli varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisen osaamisen, opettajankoulutuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikan kehittämishanke.

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA (20182021)

KUPERA-hankkessa tuotettiin tutkimusta ja materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen.

21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen -hanke (20182021)

21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen -hankkeessa tarkasteltiin tutkimusperustaisesti tulevaisuuden opettajuuden vaatimuksia 21. vuosisadan taitojen näkökulmasta.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen opettajankoulutuksessa -hanke (20182021)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen opettajankoulutuksessa -hankkeessa selvitettiin, kuinka demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteita voidaan edistää opettajankoulutuksessa.

Radikaaliksi kasvamassa? -hanke (20182022)

Radikaaliksi kasvamassa? -hankkeessa tutkittiin sitä, millä tavoin oppilaitokset voisivat tukea oppilaiden positiivisen ja demokraattisen maailmankatsomusten rakentumista väkivaltaistuneita asenteita ja polarisaatiota ennaltaehkäisevällä tavalla.