Katsomusaineiden didaktiikan tutkimusryhmä

Katsomusaineiden didaktiikan tutkimusryhmä tutkii teemoja, jotka liittyvät
• yleissivistävän koulun katsomusaineisiin (uskonto ja elämänkatsomustieto)
• filosofian opetukseen ja oppimiseen
• varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatukseen
• katsomukselliseen moninaisuuteen
• kansalaisten yhdenvertaisuuteen
• ihmisoikeus- ja globaalikasvatukseen.