Rauhankasvatus opetuksessa -opas tarjoaa toteutusvinkkejä opetukseen

Helsingin yliopistolla on julkaistu uusi rauhankasvatuksen opas opettajien työn tueksi.

Rauhankasvatus opetuksessa -opas on avoin verkkopohjainen opas ja se on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä myös varhaiskasvatuksessa työskenteleville opettajille ja muille kasvattajille.

– Opas on tehty tukemaan opettajia heidän työssään, kuvailee oppaan toimittaja ja väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa.

– Tarkoituksena on opettajien ja muiden kasvattajien omien toteutusvinkkien esittelemisen ohella innostaa lukijoita näkemään oman rauhankasvattamisen mahdollisuudet oman oppitunnin sisällä siten, että rauhankasvatus on luonnollinen osa opetusta ja koulun toimintakulttuuria.

Opas tarjoaa tietoa rauhankasvatuksen toteuttamisesta kouluissa: miten se voidaan ymmärtää koko koulun toimintakulttuurin perustana ja miten sitä voidaan harjoittaa oppitunneilla jokaisessa oppiaineessa. 

Tietoa rauhankasvatuksen toteuttamisesta kouluissa alan asiantuntijoilta

Oppaaseen ovat kirjoittaneet eri kouluasteiden opettajat ja asiantuntijat sekä globaalikansalaisuuskasvatuksen ja rauhankasvatuksen toimijat järjestökentältä.

– Julkaisu tarjoaa kokonaisvaltaista ja aitoa lähestymistapaa moninäkökulmaisuudellaan ja kentältä saaduilla kirjoituksillaan.

Keskeinen viesti on väkivallattomuuden sekä kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja yhdenvertaisemman elämäntavan ja maailman edistäminen.

– Henkisen ja fyysisen vapauden puolustaminen on keskeinen osa rauhankasvatusta. Myös ihmisoikeuksien toteuttamiseen liittyy olennaisena osana rauhan saavuttaminen toteuttamaan omaa erityisyyttään, humanisaatiotaan ja ainutlaatuisuuttaan ihmisenä; koskemattomuus, sananvapaus, uskonnonvapaus ja omantunnon vapaus muodostavat rauhantyön perustan, kuvailee UNESCO-professori Arto Kallioniemi oppaan saatesanoissa.

– Tarvitsemme kasvatusta, joka ohjaa yhteyteen erottamisen sijaan toimimaan yhteiseksi hyväksi. Julkaisun teksteissä kannustetaankin kunnioittavaan ja turvallisempaan kanssakäymiseen ja yhteistyöhön sekä planetaariseen välittämiseen. Tämä kysyy muun muassa myötätuntoa, kriittistä ajattelua, muutostavoitteisuutta ja toiveikkuutta, Rautionmaa avaa.

Oppaan sisältöihin syvennyttään täydennyskoulutuskurssilla

Työskentely rauhankasvatuksen eteen jatkuu seuraavaksi täydennyskoulutuskurssin muodossa.

– Oppaaseen pääsee tutustumaan täydennyskoulutuskurssilla Yhteinen tulevaisuus - kestävää kehitystä ja rauhaa rakentamassa eri oppiaineissa. Kurssilla rauhankasvatuksen teemoja käsitellään viiden eri näkökulman avulla. Näitä ovat myötätunto, globaali toimijuus, moninaisuustaidot, vuorovaikutustaidot ja kestävä elämäntapa, kuvailee oppaan toimittaja väitöskirjatutkija Selja Koponen.

 

 

*

Rauhankasvatus opetuksessa -oppaan julkistamistilaisuus pidetään torstaina 24.8. klo 14-16. Lisätietoa tilaisuudesta täällä.

Rauhankasvatus opetuksessa -opas luettavissa täällä.

Lisätietoa Yhteinen tulevaisuus -täydennyskoulutuskurssista löydät täältä.

Lisätietoja