Näkökulmia osittain integroituun katsomusopetukseen

Tutkimushankkeessa tutkitaan osittain yhdistettyä katsomusopetusta yläkouluissa pääkaupunkiseudulla sekä katsomusdialogikasvatuksen toteutusta näissä kouluissa.

Tutkimushankkeessa tutkitaan osittain yhdistettyä katsomusopetusta yläkouluissa pääkaupunkiseudulla sekä katsomusdialogikasvatuksen toteutusta näissä kouluissa. Tutkimus koostuu luokkahuonetutkimuksesta, opetuskokeiluista sekä oppilailta, opettajilta ja huoltajilta monimenetelmällisesti kerätystä tutkimusaineistosta. Yhteistyössä tutkijoiden kanssa hankkeessa on ollut mukana opettajia sekä kolmannen sektorin toimijoita. Tutkimus tuo ilmi erilaisia tapoja järjestää opetusta sekä näihin liittyviä haasteita ja etuja eri näkökulmista. Hanke kartoittaa katsomusopetuksen ajankohtaisia kehittämistarpeita sekä näkemyksiä katsomusopetuksen merkityksestä ja tehtävästä.

Hankkeen jäsenet:

hankkeen johtaja, yliopistonlehtori Marjaana Kavonius (marjaana.kavonius@helsinki.fi)

väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa

professori Arto Kallioniemi

vanhempi yliopistonlehtori Saila Poulter

maisterintutkielmaa valmisteleva Janika Puikkonen